V edycja ogólnopolskiego Rankingu Perły Samorządu’2017 rozstrzygnięta

0
1610

Gmina Rokietnica (gmina wiejska) i wójt Bartosz Derech (włodarz) wśród 10 najlepszych w Polsce 

Perły Samorządu to ogólnopolski ranking organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną. Jej partnerem merytorycznym, czuwającym nad doborem wskaźników oraz metodologią ich oceny, była w tegorocznej odsłonie firma Deloitte. To potentat wśród międzynarodowej sieci spółek handlowych świadczących profesjonalne usługi doradcze i audytorskie, należący do tzw. wielkiej czwórki firm zajmujących się audytem finansowym. Patronatu honorowego rankingowi udzieliło Ministerstwo Rozwoju, zaś patronatu instytucjonalnego – Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Ideą rankingu jest wybranie najlepszych prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast poniżej 100 tys. mieszkańców i miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Ich marką ma być wyróżniająca się działalność na rzec społeczności lokalnych mierzona w kilku istotnych aspektach.

W przypadku gmin, które oceniane są w 4 grupach (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie miejskie, do 100 tys. mieszkańców i miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców – w każdej grupie wyłaniana jest 10 laureatów) pod uwagę brane były następujące kryteria:

  • zarządzanie (pozyskiwanie środków zewnętrznych, polityka wobec inwestorów, posiadanie i wdrażanie dokumentów strategicznych),
  • usługi publiczne (m.in. sfera edukacji, opieka nad dziećmi, polityka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia, obsługa mieszkańców, gospodarka komunalna),
  • przestrzeń (m.in. zagospodarowanie przestrzenne, budowa i remonty dróg, rewitalizacja i mikroinwestycje w przestrzeni publicznej, dbanie o jakość powietrza),
  • kapitał społeczny (współpraca z organizacjami pozarządowymi, sposób prowadzenia konsultacji społecznych, realizacja projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).

ZWYCIĘSKIE SAMORZĄDY

miejsce Miasto pow. 100tys. Miasto do 100 tys. Gmina miejsko-wiejska Gmina wiejska
1 Poznań Świdnica Aleksandrów Łódzki Strawczyn
2 Gdańsk Legionowo Kozienice Iława
3 Lublin Nowy Sącz Sianów Długołęka
4 Gliwice Głogów Morawica Wielka Wieś
5 Katowice Kędzierzyn Koźle Zator Zielonki
6 Gdynia Kutno Niepołomice Stare Babice
7 Łódź Oświęcim Krobia Ustronie Morskie
8 Rzeszów Sopot Brwinów ROKIETNICA
9 Olsztyn Krosno Skawina Kłodawa
10 Białystok Puławy Siechnice Bieliny

 

Z kolei włodarze (również podzieleni na 4 grupy, w których wskazano 10 najlepszych:  gminy wiejskie, miejsko-wiejskie miejskie do 100 tys. mieszkańców i miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców) oceniani byli pod kątem zróżnicowanych, istotnych dla rozwoju gminy funkcji, które są zobowiązani na co dzień pełnić:

  • reprezentant (liczba kadencji, poparcie wyborcze i frekwencja podczas ostatnich wyborów) – nie było to jednak kryterium rozstrzygające,
  • menedżer (minimalizowanie kosztów przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiego standardu świadczonych usług, zdolności przywódcze, sposób organizacji wewnętrznej pracy urzędu i modelu operacyjnego),
  • koordynator (organizacja konsultacji społecznych i innych form partycypacji, powoływanie gremiów doradczych),
  • wizjoner (realizacja działań długofalowych, zabezpieczenie środków finansowych na rozwój gminy, opracowanie strategii przeciwdziałania problemom demograficznym w gminie).

NAJLEPSI WŁODARZE

Miejsce Miasto pow. 100tys. Miasto do 100 tys. Gmina miejsko-wiejska Gmina wiejska
1 Paweł Adamowicz

GDAŃSK

Beata Moskal-Słaniewska

ŚWIDNICA

Jacek Lipiński ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Krzysztof Harmaciński IŁAWA
2 Jacek Jaśkowiak

POZNAŃ

Piotr Roman

BOLESŁAWIEC

Marian Buras

MORAWICA

Adam Jaskulski

ŚWIDNICA

3 Wojciech Szczurek

GDYNIA

Ryszard Nowak

NOWY SĄCZ

Roman Ptak

NIEPOŁOMICE

Krzysztof Turek

STARE BABICE

4 Krzysztof Żuk

LUBLIN

Tomasz Andrukiewicz

EŁK

Waldemar Miśko

KARLINO

Tadeusz Tkaczyk

STRAWCZYN

5 Grzegorz Sapiński

KALISZ

Roman Smogorzewski

LEGIONOWO

Tomasz Śmietanka

KOZIENICE

Anna Mołodciak

KŁODAWA

6 Tadeusz Ferenc

RZESZÓW

Piotr Przytocki

KROSNO

Tadeusz Pogoda

ŚWIECIE

Piotr Dragan

WISZNICE

7 Hanna Zdanowska ŁÓDŹ Krzysztof Chojniak

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Wacław Ligęza

BOBOWA

Bartosz Derech

ROKIETNICA

8 Zygmunt Frankiewicz

GLIWICE

Beata Klimek

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Zbigniew Łopusiewicz

STRONIE ŚLĄSKIE

Iwona Łebek

DŁUGOŁĘKA

9 Tadeusz Truskolaski

BIAŁYSTOK

Grzegorz Dudzik

ZIELONKA

Wiesław Śniecikowski

PASŁĘK

Jerzy Kołakowski

USTRONIE MORSKIE

10 Piotr Grzymowicz

OLSZTYN

Janusz Chwierut

OŚWIĘCIM

Igor Bandrowicz

PRUSICE

Stanisław Rokosz

DĘBICA

 

O ostatecznym wyniku tak gminy, jak i jej włodarza, który nie mógł brać udziału w rankingu bez zgłoszenia do oceny również zarządzanej przez siebie gminy, przesądzał tzw. wskaźnik syntetyczny, obejmujący wszystkie cztery dziedziny. Dodać należy, że ocena dotyczyła tylko roku 2016. Oznacza to, że wygrać mogła każda gmina – bez względu na sytuację wyjściową: położenie geograficzne, historię, problemy społeczne, zamożność, a w przypadku włodarzy – każdy, kto w minionym roku wykazał się należytą aktywnością w ocenianych obszarach.

Jedynym obligatoryjnym warunkiem udziału w rankingu była wyrażona pisemnie deklaracja ze wskazaniem kategorii oraz wypełniana elektronicznie, obszerna, przekrojowa ankieta. Pytaniom, o charakterze otwartym i zamkniętym, odnoszącym się do wszystkich czterech ocenianych obszarów, nadano odpowiednie wagi punktowe.

Organizator – Dziennik Gazeta Prawna i jego partner merytoryczny – firma Deloitte, zadbali, by oceniająca ranking kapituła spojrzała na samorządy i samorządowców z różnych punktów widzenia. Stąd w jej skład weszli przedstawiciele nauki, biznesu, mediów oraz organizacji pozarządowych.

Wręczenie wyróżnień w rankingu Pereł Samorządu 2017, do którego akces zgłosiło ponad 170 gmin, miało miejsce podczas Gali w pierwszym dniu Ogólnopolskiego Kongresu Perły Samorządu (25-26.05.2017) zorganizowanego w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Gospodarzem Kongresu oraz Gali, która odbyła się w Muzeum Emigracji, był prezydent Miasta Gdynia – Wojciech Szczurek.

Sekretarz Gminy Rokietnica

Danuta Potrawiak

 

Zdjęcia – źródło: Dziennik Gazeta Prawna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ