Umiem pływać

0
1040

Zakończyła się kolejna edycja projektu organizowanego przez Ministerstwa Sportu
i Turystyki „Umiem pływać”. Operatorem wojewódzkim jest Wielkopolskie Zrzeszenie
LZS w Poznaniu. Osobą odpowiedzialna za sprawy organizacyjne jest Paweł Dankowski.
Projekt zakłada prowadzenie nauki pływania – jako zajęć pozalekcyjnych – w grupach
maksymalnie 15 osobowych, w ilości 20 godz. na jedno dziecko. Wyjazd na pływalnię
jest realizowany dla 3 grup, czyli jednocześnie dla 45 dzieci przez 2 godziny lekcyjne
– razem 10 wyjazdów. Dzięki przychylności Wójta Gminy Bartosza Derecha, Urząd Gminy w Rokietnicy ponownie zgodził się na dofinansowanie projektu „Umiem Pływać” dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Rokietnicy i Napachaniu w wysokości 27.000 zł. Koszty związane z transportem, wynajęciem basenu i instruktorów pokrywane są z projektu przez Wielkopolskie Zrzeszenie Sportowe w Poznaniu. W programie wzięło udział 180 uczniów klas 1-3. Wyjazdy odbywają się w czwartki dla ZSP w Napachaniu
oraz w piątki dla SP w Rokietnicy. Gościliśmy we wspaniałych Tarnowskich Termach.
Zainteresowanie rodziców jest bardzo duże. Niestety, nie wszyscy chętni dostają
się na listę uczestników z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Wójt Gminy ponownie
wyraził zgodę na dofinansowanie czwartej edycji programu „Umiem Pływać”
w 2017 roku. Zapraszam chętnych rodziców uczniów klas 1-3 do odbioru deklaracji
uczestnictwa po feriach zimowych (pod koniec lutego 2017). Wyjazdy na basen rozpoczynamy od marca 2017 roku.
Paweł Dankowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ