Stowarzyszenie ROKTAR na sesji Rady Gminy Rokietnica

0
1432

Przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR uczestniczyli w dniu 27 marca 2017r. w sesji Rady Gminy. Mieliśmy możliwość przedstawienia zakresu
i celów działania Stowarzyszenia, które działa od 2008 r. na terenie dwóch gmin – Rokietnica
i Tarnowo Podgórne. Do Stowarzyszenia należą głównie rodziny osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, z Zespołem Downa, autyzmem, niewidome. Organizujemy dla osób niepełnosprawnych zajęcia rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej, różne formy aktywności poprawiające zaradność osobistą, pomagamy rodzicom i opiekunom.

Pani Elżbieta Kram Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w prezentacji multimedialnej przybliżyła historię Stowarzyszenia oraz dotychczasową działalność Warsztatu.  Następnie przedstawiłam projekt nowego obiektu dla  WTZ, którego budowa, po zmianach w projekcie, rozpocznie się w tym roku w Tarnowie Podgórnym. Będą to głównie pracownie, w których nasi podopieczni będą mogli rozwijać swoje pasje i korzystać z rehabilitacji oraz pomieszczenia hostelu, w którym opiekun osoby niepełnosprawnej, w nagłych przypadkach (np. choroba) będzie mógł pozostawić taką osobę pod odpowiednią opieką.

Od kwietnia do czerwca raz w tygodniu, w poniedziałki, w godzinach popołudniowych
od 16.00 do 19.00 w obiekcie WTZ w Baranowie przy ul. Wspólnej 5, będą odbywać się zajęcia terapeutyczne: malarstwo, techniki artystyczne, wikliniarstwo oraz zajęcia rehabilitacyjne. Zajęcia są bezpłatne i skierowane dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze zajęcia odbędą się 24 kwietnia br. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych spotkaniach.  Informacje szczegółowe można uzyskać u p. Elżbiety Kram nr tel. 500 420 323.

„Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne” i Stowarzyszenie ROKTAR

Informujemy, że od 29 marca 2017r. zmienił się skład Zarządu Stowarzyszenia :

Wanda Koralewska – Prezes Zarządu

Zbigniew Kubiak –  Wiceprezes Zarządu

Maria Mruk – Skarbnik

Sylwia Tomczak – Sekretarz

Elżbieta Kram – członek Zarządu

Elżbieta Bieniewska – członek Zarządu

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.roktar.pl  oraz Warsztat Terapii Zajęciowej Roktar na Facebooku.

Wanda Koralewska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ