Stowarzyszenie Emerytów Rencistów „Pod Kasztanem”

0
1505

10 stycznia w Restauracji „Przystań”  w Mrowinie spotkaliśmy się aby uczcić 10 lat działalności  Stowarzyszenia Emerytów Rencistów „Pod Kasztanem”, które  to spotkanie  Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech objął Honorowym Patronatem . Stowarzyszenie działa na terenie Gminy Rokietnica i po za nią . Realizując cele statutowe organizujemy dla naszych członków  wyjazdy krajoznawczo-turystyczne, wycieczki jednodniowe, pikniki na których spotykamy się całymi rodzinami, obchodzimy  wspólnie urodziny, spotkania opłatkowe, bierzemy udział w festynach rodzinnych, rajdach rowerowych.  Współorganizujemy również pogadanki, warsztaty, spotkania o charakterze edukacyjnym kierowane do seniorów, gdzie głównymi tematami jest zdrowie, aktywny styl życia, pierwsza pomoc i bezpieczeństwo. Cenna jest też dla nas współpraca z Policją i Strażą Pożarną Nasi członkowie wielokrotnie stanęli w gronie wolontariuszy powiatu poznańskiego. W 2016r. Stowarzyszenie Emerytów

Rencistów „Pod Kasztanem” otrzymała statuetkę Rokietnickiej Wierzby, która przyznawana jest corocznie za pracowitość , bezinteresowność  społecznikowską  pasję i zaangażowanie. Część członków Stowarzyszenia należy do zespołu wokalnego. Zespół bierze udział w imprezach  gminnych – oprócz  „Rumpuć” także „Dzień Seniora”, festyny Sołeckie.  Z powodzeniem startuje w różnorodnych przeglądach m.in. Gostyniu, Krzyszkowie, Żerków, Swarzędzu, Plewiskach, Murowanej  Goślinie, Kaźmierzu, Ostrorogu, Chojnie, Suchym Lesie, Poznaniu, Chrzypsku Wielkim, Szamotułach czy Michałkowie. Organizujemy własny przegląd emeryckich zespołów wokalnych pod nazwą „Cerekwickie Trele”. Dzieje zespołu wokalnego były różne. Początkowo prowadził zespół kol.  Marian Kortus. Po rezygnacji pieczę nad zespołem objęła Teresa Fliegier, którą  następnie zastąpiła kol. Helena Krysiak. Obecnie zespół prowadzi p. Halina Błoh.  Po raz pierwszy zespół wystąpił  05 września 2009r. na „Rumpuć”

Po powitaniu i rozdaniu pamiątkowych medali i podziękowań dla członków Stowarzyszenia głos zabrał Wójt  Bartosz Derech składając wraz z V-ce Wójtem Arkadiuszem Klapińskim gratulacje.  Życzenia  i gratulacje złożyła Sołtys  Róża Lubka wraz z Radą Sołecką i   Radnymi Ryszard Lubka i Ryszard Ćwirlej, p. Dyrektor GOK Teresa Wieczorek, Elżbieta i  Michał  Murawscy,  zespół „Dębowy Liść”,  były również  podziękowania  dla zarządu od członków Stowarzyszenia. Dziękuje za piękny portret od „Anioła”

Na uroczystości 10 -lecia w części artystycznej wystąpił Kabaret „Czołówka Piekła”, przedstawiając humorystyczne sceny z życia emerytów, zespół  „Dębowy Liść” śpiewając piosenki przypominające nam młodość marzenia, pragnienia, a p. Elżbieta Kozanecka-  Murawska zaśpiewała arie operetkowe. Oczywiście był też tort z  cukierni -” U Kamilka”.

Serdeczne życzenia i podziękowanie dla p. Elżbiety Kubaszczyk  za zaangażowanie i troskę, w zintegrowanie emerytów i rencistów w Cerekwicy. Zakładając Koło Nr 74 z którego powstało Stowarzyszenie „Pod Kasztanem”

Dziękujemy za przybycie oraz życzenia i podziękowania:

Wójtowi Gminy Rokietnica Bartosowi Derechowi,

V-ce Wójtowi Gminy Rokietnica Arkadiuszowi Klapińskiemu,

V-ce Przewodniczącemu Rady Gminy Rokietnica Ryszardowi Lubka,           Radnego Gminy Rokietnica  Ryszarda  Ćwirlej,

Dyrektor GOK  p. Teresę Wieczorek,

Sołtys Mrowino-Cerekwica Różę Lubka

p. Sylwie  Kiejnich,

p. p.  Halinę  Krzystofa  Błoch

p .Elżbietę Kubaszczyk

p. p. Elżbiecie i Michałowi  Murawskim

Zespołowi „Dębowy LIść”

Kabaretowi „Czołówka Piekła”

Romanowi Kałużnemu  i obsłudze Restauracji „Przystań”

Arturowi Lisiakowi cukierni „U Kamilka”

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom  i członkom Stowarzyszenie za mile spędzony czas, rodzinna atmosferę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ