Sprawozdanie z realizacji inwestycji – Tarnowska Mrowino

0
838

Ul. Tarnowska w Mrowinie z kompromisowym rozwiązaniem skrzyżowania

Na podstawie ustaleń z wykonawcą kanalizacji sanitarnej w Mrowinie firmą ForBud, w miesiącu lipcu, po zrealizowaniu robót kanalizacyjnych, została odtworzona i miejscowo poszerzona nawierzchnia asfaltowa ul. Tarnowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej do zjazdu w ul. Błotną.

Pierwotnie Urząd Gminy w Rokietnicy jako zarządca drogi zaproponował przebudowę wlotów skrzyżowania ulic Tarnowska/Błotna. Jednak po spotkaniu z mieszkańcami tych ulic, którzy wyrazili swoje obawy o przejezdność szczególnie dla coraz większych sprzętów rolniczych, pozostawiono dotychczasową funkcjonalność skrzyżowania w układzie tzw. „Y”.  Należy podkreślić, że wbrew sugestiom niektórych mieszkańców, iż droga jest budowana według woli wybranych, za całość zadania jest odpowiedzialny Referat Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnicy. Negocjacje z wykonawcą robót dotyczące zakresu prac, jak i propozycja dodatkowego uspokojenia ruchu na skrzyżowaniu były nadzorowane osobiście przez Arkadiusza Klapińskiego – Zastępcę Wójta. To także wyłącznie Urząd Gminy w Rokietnicy, wsłuchując się w uwagi mieszkańców, wypracował finalne rozwiązanie godzące wszystkie zainteresowane strony.

Jako dopełnienie prac w miesiącu sierpniu ułożone zostały oporniki wokół krzyża odnowionego w ubiegłym roku przez mieszkańców. Mając świadomość tempa zabudowy tzw. „Hubów Tarnowskich”, Urząd Gminy w Rokietnicy rozpoczął również działania zmierzające do przygotowania dokumentacji projektowej na budowę lamp na nieoświetlonej części ulicy.

Referat Inwestycji i Infrastruktury

ZOSTAW ODPOWIEDŹ