ROKIETNICA – TUTAJ MIESZKAM

0
1481

 

Zeznanie podatkowe w tym roku możesz złożyć do 2 maja 2017r. ponieważ 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy :

ZAPAMIĘTAJ

aby 40% Twojego PIT-u trafiło do Gminy Rokietnica, czyli tam gdzie faktycznie mieszkasz,
w swoim zeznaniu PIT wskaż Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce. 

Twój Urząd Skarbowy:

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań www.usjezyce.pl

 

Twój podatek wraca

PIT czyli podatek dochodowy od osób fizycznych płacimy w Polsce jako jeden z 13 obowiązujących podatków. Dzięki nim możliwe jest finansowanie szkół, przedszkoli, szpitali, budowa i utrzymanie dróg i związanej z nią infrastruktury, zorganizowanie transportu publicznego, czy utrzymanie systemu opieki społecznej.

Określony procent podatku PIT trafia każdego roku do gmin. Gwarantuje to ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z jej zapisami centralny budżet państwa ma obowiązek przekazać gminom ok. 40% wpływów z podatku PIT.

O corocznym „przelewie”, wypłacanym gminom w miesięcznych transzach, zawiadamia gminę w swoim komunikacie Minister Finansów. Wyliczenie przekazanej gminom kwoty, zależy od liczby mieszkańców faktycznie ją zamieszkujących, nie zaś zameldowanych.

Dlatego tak ważna jest walka o każde składanie przez mieszkańców zeznanie podatkowe – im więcej z nas będzie deklarowało płacenie podatku w miejscu zamieszkania, tym większa ilość pieniędzy, które i tak musimy oddać w formie podatku, wróci do nas.

Jeśli zatem mieszkasz na terenie Gminy Rokietnica przyłącz się do nas – przenieś swój PIT do Rokietnicy.

 

Płacę podatek dla Rokietnicy – zeznaję we własnej sprawie

Cała operacja związana ze zmianą informacji o miejscu zamieszkania jest bardzo prosta i nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów. Jeśli zatem jesteś mieszkańcem Gminy Rokietnica (każdej wchodzącej w jej skład miejscowości) i na dzień 31 grudnia roku podatkowego jest ona miejscem Twojego zamieszkania, składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) do Urzędu Skarbowego, bez względu na adres zameldowania, w części „dane identyfikacyjne” PIT-u wskaż miejsce, w którym fatycznie mieszkasz – GMINĘ ROKIETNICA.

 

 

Jak to zrobić?

 • Rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych na przykład na formularzu PIT 37 wpisz:
 • w części A – Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań
 • w części B – adres zamieszkania na terenie Gminy Rokietnica.
 • W przypadku gdy z podatku dochodowego rozlicza Cię Twój pracodawca, poinformuj go, że miejscem Twojego zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego była Gmina Rokietnica.
 • Nie ma konieczności informowania o tych zmianach naczelnika poprzedniego urzędu skarbowego. Urzędy Skarbowe wymieniają między sobą informacje co spowoduje zaktualizowanie Twoich danych.
 • Prowadząc działalność gospodarczą:
 • Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które następnie podają w rocznym rozliczeniu podatkowym (najczęściej PIT-36), składając wniosek na druku CEIDG-1.
 • Wniosek taki składa się w dowolnym urzędzie gminy, bez względu na miejsce zamieszkania czy prowadzenia działalności lub on-line ponieważ ewidencja jest scentralizowana.
 • Trzeba pamiętać, że miejsce zamieszkania, podane w rozliczeniu rocznym musi być zgodne z miejscem zamieszkania podanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Spełnienie tego warunku jest konieczne, aby udziały w podatku dochodowym wpływały do danej gminy (np. Gminy Rokietnica).
 • Ważne: składając roczną deklarację (PIT) podajemy miejsce zamieszkania na 31 grudnia roku, za który się rozliczamy, to znaczy, że nie później niż w tym dniu wniosek CEIDG musi być złożony w urzędzie gminy lub przedłożony w trybie on-line.
 • Wszystkie informacje dotyczące sposobu składania wniosku CEIDG-1 w trybie on-line dostępne są na stronie: www.firma.gov.pl lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Rokietnica tel.: 61 89 60 623

 

Czas, zeznawać we własnej sprawie

Dziękujemy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ