Rokietnica pokazuje #klasę.

0
2226

Otwarcie nowego budynku szkoły przy Trakcie Napoleońskim: 1 września 2017r godz. 12.00. Przyjdź, zobacz, oceń.

Tylko 12 miesięcy trwała budowa nowego skrzydła gimnazjum przy ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy. Na 1 września 2017 zaplanowano jej oficjalne otwarcie. Oprócz zaproszonych gości: posłów, senatorów, władz województwa, powiatu, przedsiębiorców, stowarzyszeń, mediów, będzie mógł w nim wziąć udział każdy rodzic, uczeń, mieszkaniec. Zgodnie z przyjętą formułą: przyjdź, zobacz oceń –  wnętrza szkoły zostaną otwarte i udostępnione wszystkim chętnym.

Szkoła o ciekawej architektonicznej bryle została zaprojektowana dla 300 uczniów. W sumie, razem z dotychczas działającym obiektem gimnazjum, będzie to zatem placówka, w której przygotowano 580 miejsc. Budynek przy Trakcie Napoleońskim 55 w Rokietnicy od 1 września działać będzie już jako szkoła  podstawowa. Obok starszych roczników podstawówki, dokończą w niej naukę dwa gimnazjalne poziomy. Uczniom zostanie oddanych 12 nowych, przestronnych sal lekcyjnych, wyposażonych w dodatkowe zaplecza. Jest wśród nich pracownia komputerowa z 28 stanowiskami, nad którą patronat objęła firma INEA S.A. Przygotowano także pracownie tematyczne: fizyczną, chemiczną i geograficzną. Wszystkie wyposażono w 84” monitory dotykowe, sterowane za pomocą pisaka i palca oraz z nauczycielskiego pulpitu. Obecnie to rolą nauczycieli będzie, aby, przy znacznie okrojonej po reformie prawa oświatowego podstawie programowej, ten nowoczesny potencjał właściwie wykorzystać.

Atutem szkoły jest otwartość. Wychodząca na przyjazny dziedziniec oszklona świetlica zachęca ciekawą aranżacją wnętrza, sprzętem multimedialnym i pozostałym wyposażeniem. To zarówno miejsce na przygotowanie się do zajęć, udział w dodatkowych projektach, spotkaniach czy szkolnych eventach, jak i regenerację sił. Ciekawy design to także wyróżnik korytarzy, łączników czy wydawałoby się z założenia typowych pomieszczeń – np. węzłów sanitarnych. To tu znajdują się m.in elementy graffiti. Każde z pomieszczeń tworzy spójny system identyfikacyjny. Zastosowane piktogramy, hasła, wyróżniki i kolory ułatwiają orientację, nadają wnętrzom styl i młodzieżowy klimat.

W obiekcie zadbano także o komfort pracy. – Zarówno nauczycieli, dla których przygotowano pokój nauczycielski z wyodrębnionym pomieszczeniem dla cichej pracy, wspomniane klasowe zaplecza, pomoce i narzędzia IT, jak i pracowników administracyjnych. W szkole działa nowoczesny system alarmowy i radiowęzeł.

O tym, że to budynek nowoczesny, technologicznie innowacyjny, zbudowany według zasad uniwersalnego projektowania, oszczędny i dodatkowo przyjazny środowisku (rozwiązania pasywne, wykorzystanie tzw. wody szarej), świadczy imponująca instalacja fotowoltaiczna zamontowana na rowerowej wiacie „przypiętej” do frontowej elewacji szkoły. Jej moc to 30 Kwp. Będzie zatem w ok. 70%, ekologicznie, pokrywać zapotrzebowanie obiektu na energię.

Projekt „Rozbudowa gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy” zrealizowano w  ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita Wartość projektu wynosi 13 545 477,15 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 3 999 360,43 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W niełatwym unijnym konkursie z ograniczoną pulą zaledwie 68 mln środków oraz limitowanym maksymalnym poziomem dofinansowania do 4 mln zł na projekt, wniosek złożony przez Gminę Rokietnica uzyskał 22 na 23 możliwe punkty zajmując na liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 9 miejsce. Najwyższe w powiecie poznańskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ