ROKIETNICA CENTRUM – Twój głos!

0
2875
DCIM100MEDIADJI_0252.JPG

Zapraszamy do dalszego etapu konsultacji

Wójt Gminy Rokietnica wraz z Centrum Badań Metropolitalnych UAM i biurem projektowym Armageddon zapraszają mieszkańców i innych zainteresowanych do udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych poświęconych zagospodarowaniu centrum Rokietnicy.

26 października 2015 r. weszły w życie Uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ulicami Szamotulską (od północy), Szkolną i Poznańską (od południa). Przestrzeń ta może stanowić w przyszłości nie tylko wizytówkę gminy, ale przede wszystkim przestrzeń publiczną dającą mieszkańcom szerokie możliwości spędzania wolnego czasu i zaspokajania podstawowych potrzeb. Jeszcze przed przystąpieniem do prac planistycznych, na przełomie 2015 i 2016 roku mieszkańcy z dużym zainteresowaniem wzięli udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przy użyciu Geoankiety – nowatorskiego narzędzia do pozyskiwania szczegółowych opinii w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego. Celem konsultacji było pozyskanie informacji na temat społecznych postulatów i preferencji, które wykorzystane zostały przy opracowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców (w konsultacjach wzięło udział 3,3% mieszkańców gminy powyżej 10. roku życia) oraz pozytywne opinie na temat wykorzystanej metody, władze gminy zdecydowały się ponownie na przeprowadzenie internetowych konsultacji społecznych – tym razem w formie Geodyskusji.

GEODYSKUSJA – Kolejna, interaktywna metoda konsultowania już wstępnych projektów mpzp dla Rokietnicy Centrum

Geodyskusja jest narzędziem, które umożliwia konsultowanie już istniejących treści, w tym przypadku wstępnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Daje możliwość interaktywnego przeglądania proponowanych ustaleń dla poszczególnych fragmentów planu oraz, co jest kluczowe, wielokierunkową komunikację między uczestnikami i projektantami.

Poprzez stronę www.rokietnica-centrum.pl mieszkańcy i inni zainteresowani przyszłością centrum Rokietnicy będą mieli możliwość zapoznania się z propozycjami projektantów, oznaczania konkretnych rozwiązań i wyrażenia swojej opinii na ich temat w formie dyskusji, a także formułowania zapytań do projektantów.

Dlaczego warto wziąć udział? – termin i cel geodyskusji

Dyskusja potrwa od 15 maja do 4 czerwca br. i będzie stanowiła materiał do dalszych prac planistycznych. Następnym etapem procedury planistycznej będzie
wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu.
Wtedy też możliwe będzie zgłaszanie do nich formalnych uwag.

Zapraszamy do odwiedzenia w dniach od 15 maja do 4 czerwca br. strony www.rokietnica-centrum.pl  i wzięcia udziału w dyskusji na temat propozycji urbanistów dotyczących kierunków zagospodarowania centrum Rokietnicy!

Konsultacje społeczne realizowane są w ramach projektu „Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych III (umowa nr PBS3/A9/39/2015).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ