Rok 2018 w PUK – Rokietnica

0
2168

Rok 2018 bardzo intensywny dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Co udało nam się zrealizować, z czego jesteśmy dumni i jakie są plany na 2019 rok?

Początek roku to zawsze szczególny czas. Czas podsumowań przeszłości oraz snucie planów na nadchodzące miesiące. Nie inaczej wygląda to w naszym przypadku. Można zaryzykować stwierdzenie, że miniony 2018 rok był dla Spółki czasem nie tylko wytężonej pracy, zarówno fizycznej jak i koncepcyjnej, ale też czasem próby: wewnętrznej wytrzymałości, kooperacji, ścisłości zespołu. W 2018 roku:

  • dostarczyliśmy Mieszkańcom Gminy Rokietnica ok. 900 tys. m3 wody, a w celu poprawy jakości dostaw wody oraz likwidacji starych rurociągów azbestocementowych wybudowaliśmy 1,65 km sieci wodociągowej, między innymi w: Krzyszkowie – ul. Główna, Żydowie – ul. Przecławska/Rokietnicka, Przybrodzie – ul. Mrowińska, Rokietnicy na Osiedlu Spokojnym,
  • oczyściliśmy ok. 750 tys. m3 ścieków, wybudowaliśmy w sumie 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przybroda i Rokietnica na Osiedlu Spokojnym, z której docelowo będzie mogło korzystać ok. 1000 osób,
  • odebraliśmy z terenu Gminy Rokietnica ok. 7,5 tys. ton odpadów, między innymi za pomocą kupionej w minionym roku śmieciarki dwukomorowej, która usprawniła i przyspieszyła odbiór odpadów, przez co mogliśmy zwiększyć częstotliwość odbioru frakcji BIO na co dwa tygodnie,
  • dla prywatnych podmiotów (deweloperzy, firmy, osoby fizyczne) na zlecenie wybudowaliśmy ok. 2 km sieci i kilkaset przyłączy wodno-kanalizacyjnych za kwotę ponad 1,6 mln zł netto,
  • zrealizowaliśmy w 98% Wieloletni Plan Rozwoju Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych (w zakresie 2018 roku), na który składały się inwestycje za ok. 5 mln złotych netto,
  • pozyskaliśmy i rozliczyliśmy ok. 1,7  mln złotych netto dotacji unijnych oraz 2,3 mln zł netto pożyczek częściowo umarzalnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy również wspomnieć, że w roku 2018 rozpoczęliśmy wytwarzanie energii elektrycznej we własnych „farmach” fotowoltaicznych zainstalowanych na naszych obiektach wodno-kanalizacyjnych, które wytworzyły w ciągu minionego roku ok. 190 000 kWh, co pokryło 10% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wytwarzanie/pozyskiwanie energii we własnych instalacjach i stosowanie urządzeń o niskim zużyciu energii, to w dobie ogromnych podwyżek cen za energię elektryczną jeden z ważniejszych kierunków rozwoju firmy.   

Bardzo obszernym zadaniem, którego realizacja wystartowała w 2018 roku jest akcja wymiany wodomierzy na takie, które umożliwiają ich radiowy odczyt. Na dzień 31 grudnia 2018 r. odczytywaliśmy stan wodomierzy z 1050 posesji (tj. z ok. 20% terenu gminy). Przypomnijmy: zdalny odczyt niweluje konieczność przebywania w domu właścicieli, ułatwia i usprawnia proces rozliczania poboru wody i zrzutu ścieków, umożliwia monitorowanie pracy wodomierzy (np. informuje o wyciekach u odbiorców).

Jakie mamy plany na 2019 rok? Będziemy kontynuować budowę sieci kanalizacyjnej, między innymi: w miejscowości „stare” Rostworowo, w Mrowinie i Napachaniu wzdłuż drogi wojewódzkiej, w Kiekrzu na Osiedlu Europejskim i w ul. Błękitnej. Jeżeli chodzi o sektor wodociągowy, aby zwiększyć możliwości dostawy wody rozpoczniemy budowę Stacji Uzdatniania Wody w Mrowinie, której zakończenie przewidujemy w 2020 roku. Zostanie również wybudowanych kilka odcinków magistrali wodociągowych: ciąg dalszy Krzyszkowo – ul. Główna, Rokietnica – ul. Trakt Napoleoński, miedzy Sobotą a Bytkowem, Kiekrz – ul. Podjazdowa. Wszystkie nasze działania, zarówno te zrealizowane, jak i planowane, zawsze są ukierunkowane na polepszenie warunków życia mieszkańcom Gminy Rokietnica.

Nasza PRACA.

Nasza MISJA.

Nasza PASJA.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ