Rekrutacja do przedszkoli – zadanie, z którym potrafimy się zmierzyć

0
2434

Jesteśmy w trakcie naborów do przedszkoli. Najczęstsze stawiane w związku z tym pytania dotyczą sposobu rekrutacji i ilości wolnych miejsc w placówkach. Na pierwszą ich część niestety bezpośredniego wpływu nie mamy – ścisłe ramy wyznacza bowiem ustawa. To z niej w sposób bezpośredni wynika zarówno sposób punktacji jak i harmonogram rekrutacji, który trwa 3 miesiące.

W prowadzonym w Gminie procesie naboru rodzice zgłosili 302 dzieci na 273 wolne miejsca, które są dostępne w przedszkolach publicznych. Rachunek matematycznie wydaje się prosty i wynika z niego jasno, że brakuje 29 miejsc. W rzeczywistości wygląda to inaczej. Proces rekrutacji formalnie kończy się 31 sierpnia i często poprzez decyzje organizacyjne (np. zwiększenie ilości miejsc w zerówce szkolnej), działania przedszkoli prywatnych, jaki i ostateczne wybory rodziców, końcowy wynik naboru kończy się zabezpieczeniem miejsca dla każdego dziecka.

Po zmianach ustawowych, podobnie jak większość gmin, stawiamy na współpracę z podmiotami prywatnymi, które prowadzą przedszkola na zasadach publicznych (np.: Logicus, Cztery Pory Roku). Przy takim rozwiązaniu ponosimy jako gmina pełne koszty utrzymania dziecka, natomiast nie musimy inwestować w budynki. W tym roku rozpocznie się budowa przedszkola, które będzie funkcjonowało na takich zasadach dla 200 dzieci, w Rokietnicy przy ul. Trakt Napoleoński obok dawnego budynku gimnazjum. Został również złożony do Gminy wniosek na przedszkole dla 120 dzieci, które ma powstać przy budującej się właśnie remizie w Rokietnicy. Taka ilość miejsc od przyszłego roku zaspokoi nasze potrzeby, ale też pozwoli na likwidację oddziałów przedszkolnych, które od lat znajdują się w Szkole Podstawowej w Rokietnicy w przyziemiu. Olbrzymie znaczenie ma tu również lokalizacja nowych przedszkoli – powstaną bowiem blisko miejsc zamieszkania rodziców tam, gdzie była największa liczba złożonych wniosków.

Następnym nowym przedszkolem na terenie Gminy, które mamy w planach, to całkowite przeznaczenie dotychczasowego budynku szkoły w Mrowinie na tą funkcję – oczywiście po wcześniejszym wybudowaniu nowej szkoły w Cerekwicy.

Cały czas dążymy także do usprawnienia samego sposobu naboru dzieci do przedszkoli. Od przyszłego roku, ze względu na zwiększającą się liczbę placówek, wprowadzimy rekrutację elektroniczną. Nie ma ona co prawda większego znaczenia dla procesu naboru, ale znacznie ułatwi nam pracę (większość rodziców składa bowiem wniosek do kilku przedszkoli). Pozwoli też bardziej precyzyjnie operować danymi dotyczącymi szacowania liczby dostępnych miejsc.

Oczywiście mówiąc o obowiązku zapewnienia nowych miejsc dla przedszkolaków, nie zależy zapominać o tym, co jest najważniejsze. Myślę oczywiście o jakości oferowanej im opieki. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom za zaangażowanie i podnoszenie kwalifikacji. Uważam, że mamy dobry zespół który się wspiera, wymienia doświadczenia i prowadzi spójną politykę oświatową. Nie bez znaczenia, jest też realizacja wielu dodatkowych projektów, w tym tych z unijnym dofinasowaniem, które poprawiają ofertę i zmniejszają nasze gminne wydatki.

Bartosz Derech

ZOSTAW ODPOWIEDŹ