Raport z gminnych inwestycji

0
1358

Aktualnie na terenie szkoły podstawowej w Napachaniu trwają prace murarskie ścian parteru (hala, łącznik i szyb windy), prace zbrojeniowe i betonowanie słupów i rdzeni ścian parteru i sali gimnastycznej. Niebawem zostaną wykonane przewody rozdzielcze kanalizacji wewnętrznej pod posadzkami. W chwili obecnej prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

Dnia 21 marca br. nastąpiło przekazania placu budowy w ramach zadania ,,Przebudowa ulicy Rolnej w Rokietnicy”.

Dnia 12 kwietnia br. nastąpiło przekazanie placu budowy w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ul. Noblistów w Rokietnicy wraz z układem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy”. W trakcie realizacji robót nastąpi zmiana organizacji ruchu, w związku z powyższym należy zwrócić uwagę na informacje, które pojawią się wkrótce na stronie www.rokietnica.pl.

Referat Inwestycji i Infrastruktury UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ