Radiowy odczyt wodomierzy na terenie Gminy Rokietnica.

0
1624

Akcja wymiany wodomierzy zaplanowana została na pięć lat. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniony został dostawca sprzętu – polska firma Apator–Powogaz.

Za pięć lat na terenie Gminy Rokietnica funkcjonować będzie wyłącznie system radiowego odczytu wodomierzy. Do tego czasu wszystkie już funkcjonujące wodomierze zostaną na koszt Przedsiębiorstwa wymienione na nowe, o wyższej klasie dokładności pomiarowej i wyposażone w tzw. nakładki, za pomocą których drogą radiową wszelkie informacje odbierane będą przez zestaw odczytowy, pozostający na wyposażeniu naszych pracowników. Dostawcą sprzętu wraz z oprogramowaniem, wyłonionym w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, została polska firma o znaczącym doświadczeniu branżowym – Apator-Powogaz, która w latach 2015-2017 dostarczała podobny system, składający się z ok. 50 tys. wodomierzy ze zdalnym odczytem, między innymi dla poznańskiej spółki Aquanet.

Omawiany system jest nad wyraz praktyczny, niweluje bowiem konieczność przebywania w domu podczas dokonywania odczytów. Odczyt odbywa się bez wchodzenia na teren posesji, jest szybki oraz wyjątkowo wygodny. Cechuje się także dowolnością pory dnia oraz zapewnia dostęp do wodomierzy zlokalizowanych w miejscach problematycznych. Faktycznie ułatwi i usprawni proces rozliczania za pobór wody i zrzut ścieków. Ponadto możliwe będzie stałe monitorowanie pracy wodomierzy oraz uzyskiwanie i zestawianie ze sobą informacji takich jak: zapis objętości miesięcznej i aktualnej, aktualny przepływ, wycieki u odbiorców (nieoszacowane straty wody, które mogą być powodowane nieszczelnością instalacji lub wadliwym działaniem urządzeń sanitarnych), wykrycie zewnętrznego pola magnetycznego, brak przepływu, przepływ wsteczny i maksymalny. Wodomierze radiowe zapewniają dokładność, precyzyjność oraz rzetelność przeprowadzanego odczytu. Ograniczony do minimum zostaje zatem tzw. czynnik ludzki, a ryzyko błędnego odczytu staje się niemalże niemożliwe. Wszystko to pozwoli na uszczelnienie systemu rozliczeń, co w przyszłości będzie rzutowało pozytywnie na wysokość taryf. Koszt wdrożenia systemu to kwota 350 tys. zł netto rocznie. Przez 5 lat da to łączną kwotę 1,75 mln zł netto.

Operacja wymiany wodomierzy będzie przebiegała sukcesywnie, a o jej postępach będziemy informować na bieżąco. Dołożymy też wszelkich starań, by zaplanowane prace w jak najmniejszym stopniu zakłóciły Państwa codzienne funkcjonowanie. O planowanej wizycie ekipy montażowej powiadomimy z odpowiednim wyprzedzeniem.

WAŻNE:

W części gospodarstw domowych na terenie Gminy Rokietnica funkcjonuje lub niebawem będzie montowany tzw. „wodomierz ogrodowy”. W celu ujednolicenia i dopasowania osprzętu do wymagań systemu radiowego odczytu koniecznością staje się wprowadzenie w tym względzie konkretnych zasad:

  1. przy okazji wymiany wodomierzy głównych Przedsiębiorstwo na własny koszt wymieni również istniejące na dzień 30 kwietnia 2018 roku „wodomierze ogrodowe”,
  2. po raz pierwszy zakładane „wodomierze ogrodowe” (po 1 maja 2018 roku) zostaną odebrane pod warunkiem, że ich parametry metrologiczne będą następujące:

– klasa dokładności – minimum R=160 przy położeniu poziomym wodomierza wg MID, – będą wyposażone w nakładki współpracujące z systemem radiowym firmy Apator-Powogaz.

 

Informujemy też, że w siedzibie PUK Sp. z o.o. przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie będzie możliwy zakup w/w wodomierzy, wyposażonych w nakładki. Bieżące informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej www.puk.com.pl w zakładce Aktualności.

 

Liczymy na zrozumienie i współpracę przy realizacji naszego zamierzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji: https://www.puk.com.pl/kontakt.html

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ