PUK – Harmonogram odbioru odpadów 2018 roku ZMIANY!

0
3812

Poniżej informacja o nowych zasadach odbioru śmieci i harmonogram na rok 2018.

Harmonogram odbioru odpadów_2018

 NOWE ZASADY SEGREGACJI – OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

 

Drogi Mieszkańcu, Właścicielu nieruchomości na terenie gminy Rokietnica!

Urząd Gminy w Rokietnicy informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie dotychczasowy system zbiórki odpadów segregowanych. Realizując ustawowe obowiązki, wprowadzamy nowe zasady segregacji, które przedstawiamy
poniżej.

Wszystkie odpady będą odbierane od godz. 6:00 w dniu wywozu, a nie jak dotychczas od godz.
7:00.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. na terenie
całego kraju wprowadza się standaryzację zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie, zgodnie z którym na terenie gminy Rokietnica zaczną obowiązywać odpowiednio opisane, kolorowe worki/pojemniki do segregacji:

KOLORŻÓŁTY– METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

KOLOR NIEBIESKI– PAPIER

KOLOR ZIELONY – SZKŁO

KOLOR BRĄZOWY – BIO

 

Odpady BIOdegradowalne…

To nie tylko odpady zielone, takie jak trawa, liście, czy drobne gałęzie. Od nowego roku będą to również odpady kuchenne.

DO WORKA/POJEMNIKA WRZUCAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE:

odpady zielone – trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów
ciętych i doniczkowych

odpady kuchenne – resztki żywności (bez mięsa), obierki owoców i warzyw,
przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie

NIE WRZUCAMY:

mięsa, kości, odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołów.

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, można:

1) zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach,

2) przekazywać do odbiorcy odpadów komunalnych w okresie od kwietnia do listopada,

3) przekazywać do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

 

W myśl nowych przepisów, wraz z nowym rokiem przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie zostaną również postawione ogólnie dostępne pojemniki do segregacji odpadów. Jest to związane z realizacją obowiązku zbiórki odpadów segregowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

Jeśli masz już POJEMNIKI do segregacji, to co powinieneś z nimi zrobić?

Pojemniki te mogą dalej służyć do zbierania odpadów. Należy jednak pamiętać,
że muszą być odpowiednio opisane oraz oznaczone właściwym kolorem (kolor
co najmniej w 30% zewnętrznej całkowitej powierzchni pojemnika
)

  • żółty „metale i tworzywa sztuczne”
  • niebieski „papier”
  • zielony „szkło”
  • brązowy „BIO” (odpowiednie naklejki na pojemniki do zbierania odpadów BIO można pobrać od stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy lub w PUK Sp. z o.o.)

Jeśli masz jeszcze WORKI do segregacji. Okres przejściowy.

Aby wykorzystać dotychczasowe „stare” worki (przeźroczyste, bezbarwne) oraz dokładnie zapoznać się z nowymi zasadami segregacji, wprowadzony będzie okres
przejściowy od 1.01.2018 r. do 4.03.2018 r. Odbiory realizowane od 5.03.2018 r.
będą oparte na „nowych” zasadach segregacji, których nieprzestrzeganie skutkować będzie brakiem odbioru.

Co powinieneś zrobić, gdy zabraknie worków?

W takim przypadku należy pobrać dodatkowe worki w siedzibie PUK sp. z o.o.
w Bytkowie ul. Topolowa 6 lub w PSZOK przy Oczyszczalni ścieków w Bytkowie.
Nie ma możliwości wystawiania worków innych niż dostarczane przez PUK Sp. z
o.o.

Kolor WORKÓW/POJEMNIKÓW ma znaczenie

Niestety odpady nieprawidłowo segregowane lub umieszczone w niewłaściwym worku nie zostaną odebrane.

Kiedy otrzymam nowe, kolorowe worki?

Najpóźniej w styczniu 2018 r. przy pierwszym odbiorze odpadów
segregowanych.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rokietnicy – Referat Ochrony Środowiska pod nr tel. 618960616.

Referat
Ochrony Środowiska UG Rokietnica

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ