PSE – Konkluzje po orkanie w regionie

0
989

Konstancin-Jeziorna, 13 października 2017 r. 

Konkluzje po orkanie w regionie: niezbędna rozbudowa sieci najwyższych napięć 

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć, których operatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zostały mocno przetestowane przez orkan Ksawery. Pomimo silnego wiatru, krótkotrwałej awarii lub wyłączeniom uległo jedynie kilkanaście linii. Po niespełna 48 godzinach wszystkie zostały przywrócone do pracy. Jednakże, dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu w przyszłości niezbędna jest rozbudowa linii przesyłowych i nowe inwestycje sieciowe
w zachodniej Polsce. 
 

Pogoda po raz kolejny w tym roku poddała próbie Krajowy System Elektroenergetyczny. Ponad półtora miliona odbiorców w skali kraju i ponad ćwierć miliona w województwie wielkopolskim pozbawionych było energii elektrycznej. Silny wiatr, który przeszedł nad południowo – zachodnią Polską w nocy z 5 na 6 października spowodował wyłączenie 17 linii o napięciu 220 kV i tylko 1 linii o napięciu 400 kV. Ich główną przyczyną były powalone drzewa. Żaden ze słupów linii najwyższych napięć nie uległ uszkodzeniu. Pomimo znaczącej skali awarii, wszystkie linie najwyższych napięć zostały przywrócone do pracy po niespełna 48 godzinach.

Najsolidniejszym ogniwem systemu, który uratował region przed realnym widmem blackoutu okazały się linie 400 kV. Dzięki mocnym konstrukcjom i najnowocześniejszym standardom wytrzymałościowym, żadna z tych linii nie ucierpiała podczas orkanu. Ich duża zdolność przesyłowa pozwoliła na zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej do odbiorców w regionach niedotkniętych bezpośrednio przez załamanie pogody oraz na szybkie przywrócenie zasilania u poszkodowanych przez orkan Ksawery. Dzięki błyskawicznemu działaniu pracowników służb eksploatacyjnych PSE, już po niespełna 20 godzinach przywrócono do pracy prawie wszystkie linie, a dzięki liniom 400 kV dalsze prace przy usuwaniu skutków awarii nie miały wpływu na dostawy energii do odbiorców indywidualnych.

Występujące na przestrzeni ostatnich tygodni silne wiatry i ich skutki dla setek tysięcy obiorców pokazują, jak istotna jest rozbudowa istniejącej sieci przesyłowej. Aktualnie, na obszarach, które najbardziej ucierpiały podczas ostatnich załamań pogody, PSE realizują aż 25 inwestycji sieciowych mających zapewnić bezpieczne i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej. Do najważniejszych z nich należą zlokalizowane na terenie Wielkopolski i Kujaw dwa ciągi liniowe o mocy 400 kV: Krajnik-Baczyna-Plewiska oraz Plewiska-Piła Krzewina
-Bydgoszcz Zachód. Konieczność ich budowy wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju. Są one niezbędne – przede wszystkim – dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wielkopolski oraz województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rozbudowa infrastruktury przesyłowej to jednak złożony i wieloletni proces. Czas trwania projektu inwestycyjnego, od wyłonienia wykonawcy do włączenia linii do systemu, to około 6 lat. Dodatkowo realizacje komplikują zawiłe procedury formalno-prawne oraz częste protesty społeczne spowodowane niezrozumieniem potrzeb rozbudowy sieci przesyłowych i ich znaczenia. Tymczasem, ze względu na bezpieczeństwo energetyczne regionu i kraju oraz zwiększenie odporności KSE na ekstremalne warunki atmosferyczne, sieć linii 400 kV powinna być intensywnie rozwijana.

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej
w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 200 kV o łącznej długości ponad 14 tysięcy kilometrów oraz 106 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Stacje są istotnymi elementami sieci przesyłowej, bowiem zmieniają napięcie przesyłanej energii elektrycznej obniżając je do poziomu, który umożliwia jej dostarczenie do gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci lokalnych operatorów dystrybucyjnych. PSE realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 13 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury. W rezultacie w ciągu najbliższych 4 lat PSE zbuduje ponad 2700 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizuje ponad 1700 km już istniejących linii. Powstanie również 6 nowych stacji a kolejnych 48 zostanie rozbudowanych lub zmodernizowanych. Stosowane przy budowie i modernizacji technologie spełniają najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa oraz zapewniają najwyższy współczynnik bezawaryjnego funkcjonowania linii przez dziesięciolecia.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ