PRZYJAZNY URZĄD

0
1134

UG Rokietnica po elektroniczne usługi publiczne: mamy 2 miejsce na liście rankingowej do unijnego dofinansowania

Dobra passa, stanowiąca efekt żmudnych przygotowań aplikacyjnych, nas nie opuszcza. Rozwój elektronicznych usług publicznych to bowiem trzeci ze złożonych do unijnego dofinansowania wniosek, który ma duże szanse na realizację. Po projekcie, który umożliwi obniżenie kosztów rozbudowy gimnazjum w Rokietnicy i drugim – pozwalającym zorganizować w szkole ciekawe zajęcia dla uczniów, kursy doskonalące dla nauczycieli oraz zakupić drobny sprzęt, przyszedł czas oceny merytorycznej dla wniosku skierowanego dla wszystkich mieszkańców.

„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”, będący odpowiedzią na nabór ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działanie 2.1., poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, pozwoli na usprawnienie obsługi klientów Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Dzięki zaplanowanym zadaniom (rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli, zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz istniejących rozwiązań teleinformatycznych i ich integracja – w tym ePUAP)  będzie można m.in. złożyć wniosek elektronicznie, śledzić postęp sprawy przez internet, sprawdzić stan konta podatkowego, uregulować płatności elektronicznie, wziąć udział w konsultacjach prowadzonych on-line czy sprawdzić wyniki głosowań radnych.

Całkowita wartość kosztów planowanych do poniesienia przez Gminę Rokietnica wynosi 420 844,50 zł. wnioskowana kwota dofinansowania: 357 717,83 zł, to 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2017 r. do 29.06.2018 r. Jego atutem, który miał wpływ na ilość punków uzyskanych w ocenie formalnej i merytorycznej oraz zajęte miejsce na liście rankingowej, ogłoszonej 10 maja 2017 r przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jest z całą pewnością partnerstwo. Zawarte pomiędzy 17 gminami, pozwoliło na uzyskanie 7 dodatkowych punktów. Zgodnie z przyjętymi przez podmioty partnerstwa zasadami, wniosek został złożony przez lidera, którym dla realizacji warunków aplikacyjnych, została gmina Tarnowo Podgórne.

Warto dodać, że wspólnie przygotowany wniosek zyskał na liście rankingowej wysokie drugie miejsce, co daje bardzo duże prawdopodobieństwo sfinalizowania niełatwej procedury. Wcześniej nasz projekt znalazł się wśród 27 wniosków ocenionych pozytywnie na etapie formalnym. 11 projektów zostało ocenionych negatywnie, natomiast 3 pozostawiono  bez rozpatrzenia. Pozytywna ocena merytoryczna objęła już tylko 12 wniosków. W tym ten przygotowany w ramach partnerstwa przez Urząd Gminy w Rokietnicy.

O dalszych postępach prac dotyczących usprawnienia naszych usług będziemy informować na bieżąco.

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

 

 

Link do listy rankingowej:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/135

ZOSTAW ODPOWIEDŹ