Projekt „Zaczytana Rokietnica” nagrodzony

0
1028

 

O tym, że na terenie Gminy Rokietnica prowadzonych jest wiele działań skierowanych do jej mieszkańców, chyba nie trzeba nikogo informować. Jednym z konkursów oceniających takie lokalne inicjatywy jest konkurs „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Do tej pory zostało w nim wyróżnionych już kilka projektów Urzędu Gminy w Rokietnicy. Były to: Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć, Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych, Rokickie Wiadomości, Festyn Rodzinny Rokietnickie InteGRAcje oraz Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki.

W tym roku odbyła się 18. edycja konkursu. Został w niej doceniony projekt „Zaczytana Rokietnica”. Ma on na celu aktywizację czytelniczą mieszkańców Gminy Rokietnica ze szczególnym uwzględnieniem czytania rodzinnego. Na projekt składa się wiele inicjatyw. Wśród nich można by wymienić m.in. prowadzenie w gminnym czasopiśmie „Rokickie Wiadomości” regularnej rubryki poświęconej tematyce czytelnictwa, nowości i rekomendacji książkowych, ale również akcję Zaczytane autobusy, która cieszyła się popularnością wśród pasażerów spółki Rokbus.

Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest pani Mariola Sudoł-Szczepaniak, która od początku działa we współpracy z Urzędem Gminy oraz Biblioteką Gminną. Urząd Gminy chętnie angażuje się w kontynuację i rozwój „Zaczytanej Rokietnicy” m.in. poprzez wsparcie nagrodowe dla uczestników konkursów czy pomoc w rozpropagowaniu informacji w gminnych mediach. Dzięki wspólnemu działaniu projekt ten może być realizowany, a przez to również zauważany i doceniany nie tylko na terenie Gminy Rokietnica. W dniu 22 listopada br. przyznaną nagrodę odebrał Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech wraz z panią Mariolą Sudoł-Szczepaniak.

Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ