Projekt Erasmus

0
1109

Projekt „Doskonalenie językowo-zawodowe kadry nauczycielskiej poprzez wykorzystanie
doświadczeń europejskich, kluczem do współpracy międzynarodowej szkół” realizowany przez Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy dobiegł końca. W ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z PO WER nauczyciele wzięli udział w kursach językowych i metodycznych. Pan Jacek Welman, Pani Marta Rucińska i Pani Roma Błaszczyk, wyjechali na intensywny kurs języka angielskiego. Pani Magdalena Tomkowiak uczestniczyła w kursie „Nauczanie wspomagane technologią”. Pan Michał Truchlewski, Pani Agata Werner, Pani Ewa Lepsza i Pani Izabella Stawicka-Musiał uczestniczyli w szkoleniach metodycznych z języka angielskiego lub niemieckiego. Wszyscy uczestnicy ukończyli swoje
kursy. Wrócili do kraju pełni nowych doświadczeń, wiedzy metodycznej na poziomie
europejskim i z nowo-nawiązanymi znajomościami. Chciałbym podkreślić, iż jeśli chodzi o wiedzę z zakresu technologii komunikacyjno-informacyjnych, nauczyciele gimnazjum są ekspertami na skalę europejską i dzielili się swoim doświadczeniem z nauczycielami z innych krajów oraz z prowadzącymi zajęcia.
W krajach, do których się wybraliśmy niektórzy z nas mieli możliwość obserwacji metodycznych oraz poprowadzenia zajęć z uczniami. Kursy zostały bardzo dobrze
zorganizowane a ich jakość merytoryczna była na wysokim poziomie.
Naszym głównym celem było nawiązanie kontaktu z nauczycielami uczącymi za granicą
w celu długofalowej współpracy między naszą szkołą a innymi zagranicznymi placówkami.
Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej znajomości
języków obcych w prawdziwych sytuacjach życiowych. Pan Michał Truchlewski
planuje wykorzystać swoje dotychczas zdobyte doświadczenie i napisać wniosek
o dofinansowanie projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” dla nauczycieli Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. Natomiast dzięki już nawiązanym kontaktom
w styczniu Pan Michał rozpocznie realizację już zaakceptowanego projektu eTwinning „4-EUrope?”, którego finał jest planowany na czerwiec 2017. W projekcie będą uczestniczyli uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.
W przyszłości planujemy również wymiany międzynarodowe naszych uczniów.
Będziemy się starać, aby uzyskać dofinansowanie na realizację naszych marzeń.
W Gimnazjum w Rokietnicy Pani Ewa Lepsza również pielęgnuje współpracę z partnerami
zagranicznymi w celu wspólnego napisania projektu i uzyskania dofinansowania
na wymiany międzynarodowe uczniów gimnazjum.
Cele, które zaplanowaliśmy na początku realizacji projektu zostały w 100% zrealizowane.
Nauczyciele nabyli nowe umiejętności, rozszerzyli kompetencje językowe,
mieli okazję do obcowania z wieloma kulturami i stanowią przykład kadry pedagogicznej
na poziomie europejskim. Mam nadzieję, że uzyskanie przez nas dofinansowanie i związane z nim wyjazdy będą świetnym przykładem dla innych szkół i że tego rodzaju przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania. Zapraszamy na wystawę fotografii z wszystkich wyjazdów. Wystawa jest w budynku Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy.
Michał Truchlewski nauczyciel języka angielskiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ