Powiat Poznański zaprasza dzieci na bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom.

0
2553

To już kolejny rok, kiedy na terenie powiatu poznańskiego prowadzona jest akcja szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym. Tegoroczna edycja to szansa dla ok. 1200 maluchów na uzyskanie najskuteczniejszej ochrony przed bakteriami wywołującymi takie choroby jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsa. Program
w całości finansowany jest z budżetu powiatu poznańskiego.

 

– W tym roku na programy związane z bezpłatnymi szczepieniami przeznaczamy blisko 760 tysięcy złotych. Nasze działania związane z profilaktyką zdrowotną kierujemy zarówno do najmłodszych mieszkańców powiatu, jak i nieco starszych. Oprócz programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych, we wrześniu planujemy uruchomić szczepienia przeciwko grypie u osób powyżej 50. roku życia – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

 

Od 2017r. szczepienia przeciwko pneumokokom wpisane zostały do obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych, jednak nie obejmują dzieci urodzonych przed 31 grudnia 2016r., dlatego inicjatywa powiatu poznańskiego stanowi doskonałe uzupełnienie programu ministerialnego.

 

Z akcji bezpłatnych szczepień skorzystać mogą wszystkie dzieci urodzone w latach 2009-2015, które zameldowane są w gminach powiatu i ukończyły 2 lata. Program realizowany będzie tylko do końca grudnia br. (lub do wyczerpania zapasów) w kilkunastu placówkach medycznych na terenie powiatu, zaś decydującą jest kolejność zgłoszeń. W celu zaszczepienia dziecka należy skontaktować się z wybranym lekarzem pediatrą.

– Nasze programu profilaktyczne są bez wątpienia ogromnym wsparciem dla rodziców, nie zawsze bowiem domowy budżet pozwala na taki wydatek. Szacunkowy koszt dawki to ok. 300 zł, dlatego bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu poznańskiego do skorzystania z tej bezpłatnej możliwości – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

 

Realizatorem i koordynatorem programu jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Edictum”. Szczegółowe informacje nt. akcji można uzyskać pod numerem telefonu (61) 847 04 54 lub osobiście w siedzibie EDICTUM przy ul. Mickiewicza 31, I piętro, pok. 120.


Dlaczego pneumokoki są tak groźne?

Pneumokoki to jedne z najbardziej niebezpiecznych bakterii zagrażających zdrowiu i życiu przede wszystkim małych dzieci. Stanowią najczęstszą przyczynę bakteryjnego zakażenia układu oddechowego, które przebiega w formie ostrego zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok bądź przewlekłego zapalenia oskrzeli. Częstą konsekwencją zakażenia jest inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP) objawiająca się ciężkim zapaleniem płuc
z bakteriemią, sepsą lub zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Następstwem IChP może by zarówno zapalenie stawów, wsierdzia lub otrzewnej, jak i niewydolność wielonarządowa (zaburzenia oddychania i krążenia), która w aż 15-25% przypadków niestety prowadzi
do śmierci. U wielu chorych stwierdza się również powikłania neurologiczne (wodogłowie, zaburzenia słuchu, padaczka, niedowłady nerwów czaszkowych, niedowłady/porażenia spastyczne). Wcześniejsze zaszczepienie przeciwko pneumokokom daje możliwość wyeliminowania najbardziej zjadliwych bakterii, skutecznie zmniejszając liczbę zachorowań
i jednocześnie redukując liczbę powikłań i zgonów.
Komu najbardziej zagrażają?

Bakterie pneumokokowe najczęściej atakują organizmy słabe, które nie posiadają jeszcze dostatecznie wykształconego układu odpornościowego. W grupie największego ryzyka znajdują się przede wszystkim maluchy w wieku od 2 do 5 lat, które na co dzień przebywają
w większych skupiskach w żłobku czy przedszkolu. Szacuje się, że w Polsce małymi nosicielami tej bakterii jest od 80 do 98% dzieci, samo nosicielstwo jednak nie gwarantuje zachorowania, może natomiast przyczynić się do dalszego infekowania kolejnych jednostek. Warto zauważyć, że to właśnie pneumokoki stanowią jedną z głównych przyczyn umieralności wśród najmłodszych, dlatego zapewnienie dziecku odpowiedniej ochrony zawczasu może uchronić je przed zakażeniem.


Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu na rok 2017
planuje realizację następujących programów polityki zdrowotnej: 

  1. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” – w trakcie realizacji;

Program ten realizuje priorytety zdrowotne takie jak: zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych szyjki macicy i obejmuje:

  • wykonanie cyklu szczepień (3 dawki) przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) u dziewcząt urodzonych w: 2003 roku oraz 2002 roku, które nie skorzystały z ww. szczepień w ramach programu realizowanego w 2016 roku finansowanego z budżetu powiatu, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego, posiadających pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na szczepienie,

Na realizację Programu powiat przeznaczył środki finansowe w wysokości 270.000 zł. 

  1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” – w trakcie realizacji; który obejmuje:
  • wykonanie szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci urodzonych
    w latach 2009-2015
    mających na dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego, za wyjątkiem dzieci, które są objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.                                                                                                                                                                                                                                                      Na realizację Programu powiat przeznaczył środki finansowe w wysokości 350.000 zł.

 

  1. Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” –planowany na drugą połowę 2017 r., który będzie obejmował :
  • wykonanie szczepień przeciwko grypie u osób po 50 roku życia urodzonych nie później niż 31 grudnia 1967 r., zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego,

Na realizację Programu powiat zaplanował środki finansowe w wysokości 140.000 zł.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ