„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica”.

0
1125
Niebawem rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji w ramach projektu unijnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica”.
Zadanie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej na os. Spokojnym w miejscowości Rokietnica oraz Sieć wodociągowa na os. Spokojnym w miejscowości Rokietnica” to ostatni element projektu, na który Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 20 listopada br. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na czas potrzebny na kompleksowe przeprowadzenie procedury przetargowej informację o rozstrzygnięciu podamy w styczniowym wydaniu „Rokickich Wiadomości”.

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z odcinkami uzupełniającymi kanalizacji grawitacyjnej dla Osiedla Spokojnego w Rokietnicy oraz wykonanie uzupełniających odcinków sieci wodociągowej. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane:

 

  • kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości ok. 1 km,
  • kanalizacja podciśnieniowa o łącznej długości ok. 1,5 km,
  • sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 340 m.

 

Finisz inwestycji przewiduje się na koniec listopada 2018 roku.

A także :

Umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w Przybrodzie podpisana.

 

9 listopada br. Pan Michał Wieland, Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o., podpisał umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica”.

 

Kwota pożyczki to 2 291 700,00 zł. Jest to pożyczka umarzalna w 25%, z oprocentowaniem 2,8% w skali roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ