Pomnik Przyrody w Krzyszkowie

0
1388

Uchwałą Rady Gminy w Rokietnicy, ustanowiono pierwszy w Krzyszkowie „Pomnik Przyrody” Przedmiotem ochrony jest dąb szypułkowy o obwodzie pierśnicy 340 cm. Wysokość drzewa: 18-20 m. Wysokość do pierwszego ko-naru: 4-5 m. Drzewo spełnia przyjęte powszechnie standardy minimalnego rozmiaru obwodu dla swojego gatunku. Cechuje je dobry stan zdrowotny, co sprzyja zasadności jego ochrony. Drzewo wyróżnia się z krajobrazu ul. Obor-nickiej i pozostałej zieleni na terenie wsi. Ze wspomnień najstarszych miesz-kańców dowiedziałam się, że drzewo zostało posadzone przez pana Stanisła-wa Szaroletę ponad 100 lat temu. Informacje te, potwierdza także najbliższa rodzina pana Stanisława. Od imienia gospodarza, który dokonał nasadzenia drzewa Dąb Szypułkowy nazwano „Stanisław”. Rozłożysty dąb rośnie przy uli-cy Obornickiej. Ustanowienie pierwszego pomnika przyrody na terenie miej-scowości ma wymiar edukacyjny i kulturowy dla społeczności lokalnej. Stano-wi szczególną wartość przyrodniczo – historyczną dla mieszkańców najstarszej wsi Gminy Rokietnica. Mieszkańcy Krzyszkowa w trosce o piękno najbliższego otoczenia wykona-li prace porządkowe na placu zabaw, skwerze i rondzie. Odchwaszczono, za-grabiono teren, a także usunięto suche liście. Dokonano nasadzeń roślinno-ści w donicach kwiatowych. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom, którzy w czynie społecznym zadbali o ład i porządek na terenie wsi. 2 czerwca godz.16.00 – Rodzinne popołudnie w Krzyszkowie a 29 czerwca godz.16.00 – Festyn Rodzinny. Zapraszamy do Krzyszkowa!

Sołtyska – Maria Chojnacka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ