Podziękowania

0
600

Szanowni Państwo,

19 listopada 2018 r. ślubowaniem złożonym przed nowo zaprzysiężoną Radą, oficjalnie objąłem obowiązki  Wójta Gminy Rokietnica na kolejną kadencję. W stosunku do poprzednich będzie ona inna choćby formalnie – potrwa bowiem nie cztery, ale pięć lat.

Na starcie trzynastego roku współpracy z Państwem chciałbym przede wszystkim podziękować za udział w minionych wyborach samorządowych. Prawie 62% frekwencja to dowód na to, że sprawy gminy są dla jej mieszkańców ważne i że zabiegając o poprawę warunków życia dla siebie i dla innych chcecie Państwo w tym procesie czynnie uczestniczyć. Dziękuję szczególnie za głosy oddane na mnie i kandydatów na radnych z mojego komitetu. Ich liczba jest dowodem na to, jak oceniliście Państwo  moją dotychczasową pracę. Jest jednak przede wszystkim kolejnym, zobowiązującym kredytem zaufania, którego obiecujemy nie zawieść.

Chciałbym pogratulować tym, którzy w wyborach uzyskali mandat, jak i tym, którzy tym razem nie zdobyli wystarczającej liczby głosów. Decyzja o poddaniu się wyborczej weryfikacji nie należy do łatwych. Dlatego trzeba ją umieć docenić. Przede wszystkim jako wolę pracy i służby dla innych.

Podsumowując minioną już kampanię wyborczą bardzo dziękuję za liczny i owocny kontakt. Bezpośrednie rozmowy z Państwem w niemal każdej miejscowości dowiodły, że choć wiele wspólnie udało nam się zmienić i dzisiejsza Rokietnica jest inna niż ta sprzed 12, a nawet 4 lat, pozostaje sporo do zrobienia. Głównie są to wyzwania inwestycyjne ważne z punktu widzenia dnia codziennego jak kolejne odcinki dróg, chodników, nowe punkty oświetlenia, dbanie o bezpieczeństwo, czy sprawnie działanie szkół i przedszkoli. Liczyć się jednak powinno także to, by wokół nas było przyjaźnie. Dlatego jeszcze bardziej musimy zadbać o przestrzenny ład. O zabezpieczenie kolejnych cennych dla natury miejsc z całkowitym zakazem zabudowy, o porządkowanie miejscowymi planami zagospodarowania kolejnych obszarów zagrożonych przestrzennym chaosem. Chcemy  wprowadzać więcej systematycznych nasadzeń zieleni, dbać o jakość powietrza.

Nasi mieszkańcy są aktywni. Co ważne – chcą tą aktywność zagospodarowywać lokalnie. Potrzebne są więc logicznie połączone ścieżki rowerowe, kolejne miejsca rekreacji, uprawiana amatorskiego sportu, bezpieczne alejki, ławeczki, tereny do spacerowania. W trosce o możliwości zagospodarowania czasu wolnego trzeba przy tym pamiętać zarówno o ludziach młodych, jak i o seniorach i osobach z niepełnosprawnościami. Każdej z tych grup, poza przyjazną przestrzenią, należy stworzyć ciekawą ofertę zajęć, organizować dla nich konkursy, przedsięwzięcia, kolejne imprezy, dawać możliwość samodzielnego działania.

To wiele zadań. Nie da się ich zrealizować samemu. Dlatego dziękując tym, którzy tworzą samorząd, szczególnie byłym i obecnym radnym, w tym wybranym po raz pierwszy, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom placówek oświatowych i kulturalnych, prezesom gminnych spółek i moim współpracownikom, nadal zapraszam do dobrej, merytorycznej współpracy.

Na niezwykły czas Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok życzę Państwu wszelkiej pomyślności i zdrowia. Jak najwięcej czasu dla najbliższych, wzajemnej życzliwości, miłości i szacunku. Bądźmy dla siebie nawzajem tolerancyjni i chciejmy współpracować.

Bartosz Derech

Wójt Gminy Rokietnica 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ