Podatki lokalne w Gminie Rokietnica na rok 2017 nadal na tym samym poziomie

0
842

 

Podatki lokalne w Gminie Rokietnica na rok 2017 nadal na tym samym poziomie

Argumentów aby podatki utrzymywać na możliwie niskim poziomie jest wiele. Najważniejszy z nich jest ten, by polityka dochodowa gminy była możliwym kompromisem między dążeniem do stosunkowo niskich stawek dochodów własnych a koniecznością zapewnienia środków na  bieżącą działalność i przedsięwzięcia.

Ustalenie stawek podatkowych powinno być poprzedzone dokładną analizą sytuacji finansowej gminy. Jeśli jest ona dobra, to podatki i opłaty  mogą być utrzymywane przez dłuższy czas na tym samym poziomie.

Jak w każdym innym samorządzie, wysokość podatków w Gminie Rokietnica określiła Rada Gminy w odpowiednich uchwałach. Między innymi to ich odzwierciedleniem jest przyjęty na rok 2017 budżet.

Właściciele gospodarstw rolnych zapłacą podatek rolny w wysokości 127,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, natomiast właściciele gruntów rolnych do 1 ha – niestanowiących gospodarstwa rolnego – w wysokości 255,00 zł od /1ha.

Każda zobowiązana osoba fizyczna jest zobligowana do uiszczenia podatku  od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w czterech proporcjonalnych ratach w terminie do 15.03.2017, do 15.05.2017, do 15.09.2017, i do 15.11.2017.

Wpłaty można dokonać, na rachunek bankowy wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej lub u sołtysa wsi (w terminach poboru podatku).

Jeśli podatek nie przekracza kwoty 100,00 zł należy go zapłacić jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca 2017 r..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ