Plebiscyt „Sportowiec z klasą” 2016

0
926

Sport wymaga wiele wysiłku, poświęcenia i dyscypliny. Osiąganie sukcesów wiąże się często z pokonywaniem własnych słabości, lęków i ograniczeń. Zawodnicy często postrzegani są przez pryzmat zdobytych tytułów i wyróżnień, nie zawsze natomiast trudu wkładanego w każdy start. Mamy więc nadzieję, że pomożecie nam dostrzec potencjał sportowców reprezentujących naszą lokalną społeczność, zgłaszając kandydatów na „Sportowca z klasą”.

Przypomnijmy więc zasady tegorocznego plebiscytu:

 1. wyróżnia się 2 kategorie plebiscytowe, w których o tytuł „Sportowca z klasą” 2016 ubiegać się mogą:

I sportowcy do 16 r.ż.

 • wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Powiatu, Województwa lub Polski;
 • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
 • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu trenerzy sekcji w klubach sportowych w przypadku gier zespołowych, trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy – w przypadku sportowców indywidualnych;
 • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera (gry zespołowe)/trenera lub nauczyciela lub mieszkańca (sportowcy indywidualni) dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez rodzica (prawnego opiekuna).

II sportowcy powyżej 16 r. ż.

 • minimalnym wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Polski (złoto, srebro, brąz);
 • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
 • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy;
 • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera, nauczyciela, mieszkańca dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez kandydata.
 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu, określającym dane osobowe, największe osiągnięcia, osiągnięcia 2016 roku zgłaszanego kandydata oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Urząd Gminy w Rokietnicy do dnia 30 grudnia 2016 roku. Będzie je można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie Urzędu, bądź przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica, z dopiskiem: Plebiscyt „Sportowiec z klasą” 2016 (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Oceny dostarczonych w w/w terminie zgłoszeń dokona niezależna Komisja Konkursowa w dniu 16 stycznia 2017 roku, wyłoniona spośród osób związanych ze sportem na terenie Gminy Rokietnica. Jej skład zostanie opublikowany na www.rokietnica.pl.
 4. Wybrani przez Komisję sportowcy zostaną nagrodzeni:
 • w kategorii do 16 r.ż. podczas uroczystego spotkania – niespodzianki z Wójtem Gminy Rokietnica, o którego szczegółach powiadomimy w terminie późniejszym,
 • w kategorii powyżej 16 r.ż. (3 osoby) podczas tradycyjnego Balu Mistrzów Sportu, organizowanego przez Urząd Gminy w Rokietnicy 18 lutego 2017 roku w Centrum Tenisowym Sobota.

Zachęcamy wszystkich czytelników do zgłaszania kandydatów zasługujących na miano  „Sportowców z klasą”. Liczymy na Państwa zaangażowanie, doświadczenie i cenne uwagi. Wierzymy, że Państwa udział pozwoli należycie docenić wysiłek zawodników reprezentujących Gminę Rokietnica.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

*mailowo: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl; kinga.owsian@rokietnica.pl

* telefonicznie: (61) 89 60 614.

Jak zwykle gorąco zapraszamy do udziału w inicjatywie!

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY_do-lat-16_2016

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY_powyżej-16-lat_2016

ZOSTAW ODPOWIEDŹ