Oświetlenie energooszczędne w Rokietnicy

0
830

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego – Gmina Rokietnica”, zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne”.
Dzięki dofinansowaniu w miejscowości Rokietnica na ulicach: Trakt Napoleoński, Kolejowa, Szkolna wymienionych zostanie łącznie 112 punktów świetlnych z oprawami sodowymi (150 W- jedna oprawa), na nowoczesne oświetlenie ledowe (84 W-jedna oprawa). Dzięki wymianie poprawi się efektywność energetyczna, która będzie zgodna z Polska Normą PN-EN 13201:2016 przenoszącą Normę Europejska: PN-EN 13201:2016. Obniżeniu ulegną koszty zużycia energii, roczne zużycie energii przed modernizacją wynosiło 82,91 MWh/rok, natomiast po modernizacji zużycie spadnie, aż o 50,14 MWh/rok. Zredukowana zostanie również emisja CO2 do atmosfery o 40,71 Mg/rok.

Umowa nr 819/U/400/809/2017 została podpisana z WFOŚIGW w dniu 28.12.2017 r.

Kwota zgodna ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW z dnia 23.06.2017 r. Kwota po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym z dnia 16.05.2018 r.
Całkowita kwota przedsięwzięcia 186 803,00 zł Całkowita kwota przedsięwzięcia 105 332,90 zł
Środki Gminy Rokietnica 112 082,00 zł Środki Gminy Rokietnica 63 199,90 zł
Pożyczka z WFOŚiGW w 40% umarzalna 74 721,00 zł Pożyczka z WFOŚiGW w 40% umarzalna 42 133,00 zł

Data zakończenia przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem – 31.10.2018 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ