Ósma edycja plebiscytu „Sportowiec z klasą”

0
1152

Rok 2018 to kolejny rok sukcesów sportowców mieszkających na terenie Gminy Rokietnica, dlatego po raz kolejny chcemy ich uhonorować tytułem „Sportowca z klasą”. Każda dyscyplina sportu jest nie lada wyzwaniem i nawet jeśli z pozoru nie wymaga siły fizycznej, do osiągnięcia sukcesu niewątpliwie potrzebne są determinacja i upór. Talent, systematyczne treningi, wytrzymałość fizyczna i psychiczna to składowe, które pozwalają sportowcom realizować wyznaczone cele. Nasi Sportowcy od lat wyróżniają się na arenach sportowych zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych.

Aby wyróżnić tych najlepszych, potrzebujemy Państwa wsparcia i tym samym zachęcamy do zgłaszania kandydatów zasługujących na miano „Sportowców z klasą”.

Poniżej przedstawiamy zasady plebiscytu:

 1. wyróżnia się 2 kategorie plebiscytowe, w których o tytuł „Sportowca z klasą” 2018 ubiegać się mogą:

SPORTOWCY do 16 r.ż.

 • wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Powiatu, Województwa lub Polski;
 • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
 • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu (do pobrania na www.rokietnica.pl) trenerzy sekcji w klubach sportowych w przypadku gier zespołowych oraz trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy – w przypadku sportowców indywidualnych;
 • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera (gry zespołowe) lub nauczyciela lub mieszkańca (sportowcy indywidualni) dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez rodzica (prawnego opiekuna).

SPORTOWCY powyżej 16 r.ż.

 • minimalnym wymaganiem w stosunku do kandydatów jest Mistrzostwo Polski (złoto, srebro, brąz);
 • zgłoszona osoba musi być mieszkańcem Gminy Rokietnica;
 • zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie na specjalnie przygotowanym formularzu (do pobrania na www.rokietnica.pl) trenerzy, nauczyciele i mieszkańcy;
 • każda zgłoszona kandydatura musi zostać potwierdzona poprzez złożenie podpisu na formularzu przez trenera, nauczyciela, mieszkańca dokonującego zgłoszenia oraz zaakceptowana przez kandydata.
 1. Specjalnie przygotowany formularz umożliwiający zgłoszenie kandydatów, zawiera dane osobowe, największe osiągnięcia, osiągnięcia 2018 roku zgłaszanego kandydata oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Urząd Gminy w Rokietnicy do dnia 28 grudnia 2018 roku. Będzie je można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub Sekretariacie Urzędu, bądź przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica, z dopiskiem: Plebiscyt „Sportowiec z klasą” 2018 (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Podobnie jak w minionym roku oceny dostarczonych w w/w terminie zgłoszeń dokona niezależna Komisja Konkursowa wyłoniona spośród osób związanych ze sportem na terenie Gminy Rokietnica. Jej skład zostanie opublikowany na www.rokietnica.pl.
 4. Wybrani przez Komisję sportowcy zostaną nagrodzeni:
 • w kategorii do 16 r.ż. podczas uroczystego spotkania – niespodzianki z Wójtem Gminy Rokietnica, o którego szczegółach powiadomimy w terminie późniejszym,
 • w kategorii powyżej 16 r.ż. (3 osoby) podczas tradycyjnego Balu Mistrzów Sportu, organizowanego przez Urząd Gminy w Rokietnicy w dniu 23 lutego 2018 roku w Restauracji Pod Gruszą.

Liczymy na Państwa zaangażowanie, doświadczenie i cenne uwagi. Wierzymy, że Państwa udział pozwoli należycie docenić wysiłek zawodników reprezentujących Gminę Rokietnica.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

*mailowo: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl; kinga.owsian@rokietnica.pl

* telefonicznie: (61) 89 60 614.

Zapraszamy do udziału w tej tradycyjnej już sportowej inicjatywie!

               Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ