Nowe centrum Rokietnicy – podsumowanie Geodyskusji

0
875
DCIM100MEDIADJI_0252.JPG

W dniach 15.05 – 11.06.2017 r. mieszkańcy gminy Rokietnica mieli możliwość wzięcia udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rokietnica.

Po Geoankiecie przeprowadzonej na przełomie 2015 i 2016 roku mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w Geodyskusji przygotowanej przez zespół naukowców z Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Geodyskusja to internetowa forma konsultacji, umożliwiająca wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z propozycjami projektantów, oznaczanie i komentowanie konkretnych rozwiązań, a także wyrażenie swojej opinii w formie dyskusji, w tym formułowania zapytań do projektantów. Łącznie portal Geodyskusji odwiedziło 365 użytkowników, z czego 66 osób zalogowało się, korzystając tym samym z możliwości komentowania prezentowanych propozycji. Ponad połowa uczestników Geodyskusji (57,5%) uczestniczyła także w poprzednim etapie internetowych konsultacji społecznych poświęconych zagospodarowaniu centrum Rokietnicy – Geoankiecie. Zgodnie z tendencjami dotyczącymi aktywności poszczególnych grup wieku w konsultacjach internetowych, najwięcej osób biorących udział w Geodyskusji było w wieku od 25 do 39 lat – stanowili oni 55,5% wszystkich uczestników.

Tak jak w poprzednim etapie, konsultacje społeczne poświęcone zagospodarowaniu centrum Rokietnicy dotyczyły jednocześnie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla tego obszaru. Uczestnicy szczególną uwagę zwracali na proponowaną intensywność zagospodarowania terenu, kierunki zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz propozycje rozwiązań w zakresie infrastruktury drogowej, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa, miejsc parkingowych oraz dróg rowerowych. Zdaniem uczestników konsultacji propozycja projektu planu miejscowego zakłada zbyt wysoką zabudowę, wątpliwości wzbudził także problem zapewnienia wystarczającej liczby miejsc parkingowych i bezpieczeństwa na drogach. Zdaniem osób, które wzięły udział w Geodyskusji, projekty planów miejscowych powinny określać przebieg i utworzenie dróg rowerowych, a także zakładać większą powierzchnię terenu pokrytego roślinnością. Uwaga uczestników konsultacji skupiła się także na możliwości utworzenia zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych w południowej części obszaru. Tematy najchętniej poruszane w Geodyskusji są odzwierciedleniem głosów, jakie pojawiały się już na etapie geoankiety oraz spotkań organizowanych przez Urząd Gminy.

Wyniki Geodyskusji stanowią materiał do dalszych prac planistycznych, choć co trzeba zaznaczyć, nie mają formy ustawowej i należy je traktować jako kolejny materiał pomocniczy dla władz gminy i projektantów. Następnym, ustawowym etapem procedury planistycznej, będzie opiniowanie i uzgadnianie projektów oraz wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu. Wtedy też możliwe będzie zgłaszanie formalnych uwag. Zgodnie z procedurą planistyczną wszelkie wnioski związane z terenem, dla którego przygotowywane są projekty MPZP, należało składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia ogłoszeń na temat kolejnych etapów procedury opracowania planów miejscowych.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone przez Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu „Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych III (PBS3/A9/39/2015).

        

ZOSTAW ODPOWIEDŹ