Nasadzenia w gminie Rokietnica.

0
762

Drzewa stanowią istotny element naszego życia. Dostarczają nam tlenu, który jest nam niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Ich obecność pozytywnie  wpływa na nasz organizm. Dlatego tak ważne są działania ludzi mające na celu utrzymanie żywotności drzew. Gmina Rokietnica stara się sadzić jak najwięcej drzew w wyznaczonych do tego miejscach. W 2018 roku  w Rokietnicy posadzono łącznie 380 drzew. Na początku roku 2019 posadzono ich 101, ale na tym nie koniec. Drzew ma być znacznie więcej.

W 2018 roku posadziliśmy:

 • 6 drzew platan –  ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy,
 • 30 lip drobnolistnych i 25 klonów zwyczajnych – teren Placu Rumpuciowego w Rokietnicy,
 • 12  lip szerokolistnych i 6 klonów zwyczajnych, 15 krzewów i 180 bylin – przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy,
 • 38 drzew klon zwyczajny – ul. Radziwoja w Mrowinie,
 • 35 drzew tuja szmaragd, 2 sosny czarne, 3 dęby kolumnowe, 6 grabów pospolitych kolumnowych – teren dawnego Gimnazjum w Rokietnicy,
 • 6  drzew dąb czerwony – ul. Piaskowa w Cerekwicy,
 • 16 drzew dąb Czerwony – ul. Pawłowicka w Bytkowie,

Drzewa nasadzone w 2019 roku :

 • 35 drzew lipa drobnolistna – ul. Agrestowa w Bytkowie,
 • 2 drzewa lipa drobnolistna – plac zabaw w Sobocie,
 • 44 drzewa grab pospolity kolumnowy – ul. Lipowa w Rokietnicy

W kwietniu planowane są  kolejne nasadzenia:

 • 150 krzewów dereni – ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy,
 • 50 krzewów dereni ul. Akacjowa w Rokietnicy,
 • 500 krzewów dzikiej 5 drzew głóg dwuszyjkowy, 2 drzewa platan, 4 krzewy kaliny –  przy Szkole Podstawowej w Napachaniu

Kolejne nasadzenia odbędą się jesienią tego roku.

Drzewa, tak jak ludzie, starzeją się. Jeśli drzewo jest spróchniałe i puste w środku należy je wyciąć. Tak samo należy zrobić z gałęziami, które mogą zagrażać bezpieczeństwu. Ale są to jedyne sytuacje, w których wycinka drzew może być uzasadniona i ma u nas miejsce. Nasza gmina stara się minimalizować takie działania i skupia się na powiększaniu zasobu zieleni.

Najważniejsze, aby przynajmniej zachować proporcjonalność drzew wyciętych i drzew nowo posadzonych.

CO WARTO WIEDZIEĆ o drzewach

 • Przede wszystkim wytwarzają tlen. Jeden hektar lasu w ciągu 24 godzin wytwarza około 700 kilogramów tlenu, co zaspokaja dobowe zapotrzebowanie 2500 osób.
 • Latem działają jako klimatyzator, ochładzając powietrze atmosferyczne.
 • Chronią glebę, wody powierzchniowe i podziemie, zapobiegając erozji, wyjaławianiu się ziemi, osuwiskom, lawinom. Zmniejszają również zagrożenie powodziami i łagodzą skutki suszy.
 • Według badań naukowców przebywanie w otoczeniu zieleni zmniejsza poziom stresu oraz łagodzi objawy przemęczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ