Młodzi Nobliści z Rokietnicy

0
1238

„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY  – kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy “

W ramach projektu RPWP.08.01.02-30-0193/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu Gminy Rokietnica w ramach WRPO NA LATA 2014-2020, w dniach 28-29 listopada odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne do Laboratorium Wyobraźni, działającego przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.

Wsparciem objęci zostali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.

Podczas wyjazdów młodzież, m. in. pod okiem doktorantów UAM, poznawała zjawiska z różnych dziedzin naukowych takich jak: hydrostatyka i hydrodynamika, ciśnienie, elektryczność i magnetyzm.

Uczestnicy wyjazdu odbyli dwa szkolenia – pierwsze z charakterystyki kleszczy i chorób odkleszczowych, drugie – na temat dostosowań zwierząt do zmieniających się warunków bytowania.

Pobyt w tak zwanej „ciemni”, przybliżył zjawiska z dziedziny fizyki,
a szczególnie zjawiska związane ze światłem. Uczniowie badali bieg promieni odbitych od lusterek oraz przechodzących przez soczewki.

Największym zainteresowaniem uczniów cieszyła się interaktywna ścianka pozwalająca na kontrolowanie gry komputerowej za pomocą zwykłej piłeczki. Knoocker, bo o nim mowa,  to świetna zabawa i nauka podstawowych zasad akustyki.  Gra jest prosta – trzeba trafiać piłką w elementy gry komputerowej wyświetlonej na interaktywnej ściance. Uczniowie świetnie się bawili ćwicząc umiejętność współpracy w ciszy.

Realizacja projektu „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNCY (…)” umożliwiła sfinansowania kompleksowego wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu, pracując metodą eksperymentu. Wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znalazły się m. in.: mikroskop z podłączeniem do komputera, modele anatomiczne człowieka, maszyna elektrostatyczna, urządzenia GPRS, lornetki, odczynniki chemiczne, zestawy gier matematycznych, globusy indukcyjne itp.

Inwestycja w edukację, jest inwestycją w przyszłość i młode pokolenie. Życzymy Wam drodzy uczniowie, aby uczestnictwo w projekcie stało się dla Was inspiracją do odkrywania nowych pasji i zainteresowań.

koordynator projektu

Ewa Lepsza

experimental day

ZOSTAW ODPOWIEDŹ