MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY

0
1725

„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY  – kompleksowy program wsparcia edukacji
w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy“

Rozpoczęły się zajęcia w prowadzone w ramach projektu RPWP.08.01.02-30-0193/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu Gminy Rokietnica w ramach WRPO NA LATA 2014-2020.

Wsparciem objęci zostali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. Kadra odbyła szereg szkoleń, podczas których nabyła nowe kompetencje
i poszerzyła wiedzę m. in. na temat wykorzystywania technik pamięciowych na języku angielskim i przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem oraz skutecznych sposobów wspierania ucznia z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. Ze względu na doskonałe przygotowanie merytoryczne trenerów prowadzących szkolenia i zaangażowanie nauczycieli w proces doszkalania, zadanie należy uznać za zakończone pełnym sukcesem.

Oprócz cyklu szkoleń dla nauczycieli, w szkole odbywają się również zajęcia dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich klas gimnazjum. Młodzież może skorzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, m.in. z języka angielskiego, matematyki, i przedmiotów ścisłych. Ponadto w listopadzie odbędą się 2 wyjazdy do Laboratorium Wyobraźni, działającego przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Oprócz tego w ramach projektu 10 uczniów szkoły podstawowej zostanie objętych programem stypendialnym.

Projekt „MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY (…)” jest projektem komplementarnym

z wnioskiem inwestycyjnym tzw. twardym pn. „Rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”. Zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywają się
w salach w pełni wyposażonych w sprzęt multimedialny, przestronnych
i nowoczesnych.

W ramach projektu sfinansowano również zakup wyposażenia pracowni: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej. Uczniowie mają okazję korzystać z profesjonalnego sprzętu i bazy lokalowej oraz zgłębiać wiedzę z nauczycielami lub trenerami m. in. wykorzystując metodę eksperymentu. Człowiek najlepiej uczy się poprzez działanie i to właśnie chcemy pokazać naszym uczniom. Młodzież pozytywnie ocenia jakość prowadzonych, w ramach projektu zajęć. Najważniejsza dla młodych ludzi jest przyjemna, swobodna atmosfera. Zajęcia mają inny charakter niż standardowe 45-minutowe lekcje. Ideą projektu jest prowadzenie innowacyjnych zajęć wspierających rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy, kreatywności i umiejętności pracy w zespole. Najlepszą recenzją na temat dodatkowych zajęć są opinie uczniów, oto niektóre z nich:

„Jest wesoło i świetnie się dogadujemy, matematyka jest super. Pani dobrze tłumaczy i można się więcej dowiedzieć” – Michał 7e

„Podobają mi się zajęcia z języka angielskiego, ponieważ uczymy się nowego, zaawansowanego słownictwa” – Michał 2c

„Zajęcia bardzo mi się podobają, poszerzają moją wiedzę i motywują do dalszej pracy” – Olga 2e  

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły, zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie.

koordynator projektu  Ewa Lepsza

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ