„MAGICZNE 33 miesiące – o co chodzi?”

0
1013

Weszła w życie istotna zmiana w zakresie PRAWA PRACY.

Już 22 listopada 2018 roku nastąpił pierwszy dzień automatycznego przekształcenia się umów o pracę na czas określony w umowy o pracę na czas nieokreślony. Dotyczy to więc pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie umów terminowych.


Jeżeli od dnia 22 lutego 2016r. miało miejsce zatrudnienie pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony, pracodawców obowiązują nowe przepisy, które wprowadziły ograniczenie ilościowe oraz czasowe takich umów.

Jeden pracodawca może z tym samym pracownikiem zawrzeć maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony, uwzględniając przy tym, aby umowy te nie trwały łącznie dłużej niż 33 miesiące.

Jeżeli w danym przedsiębiorstwie miało miejsce zatrudnienie tego rodzaju od 22 lutego 2016r., to 22 listopada 2018r. umowy takie będą traktowane jako umowy o pracę na czas nieokreślony.

Jeżeli zostanie przekroczona liczba 3 umów terminowych z tym samym pracownikiem, to czwarta umowa traktowana jest jako umowa o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli natomiast zostanie przekroczony czas33 miesięcy zatrudnienia tego samego pracownika na podstawie umowy terminowej,to również z dniem następującym po ostatnim dniu trwania poprzedniej umowy, pracownik jest z mocy prawa zatrudniony na czas nieokreślony.

Jeżeli umowa o pracę na czas określony trwała przed dniem 22.02.2016r., czyli zawarta była przed wejściem w życie nowelizacji, to do okresu zatrudnienia na potrzeby limitu 33 miesięcy, zatrudnienie terminowe liczy się od tego dnia, tj. 22.02.2016r.

Ważnym aspektem przy omawianej zmianie będzie kwestia wypowiedzenia umów o pracę.

Po zmianie przepisów, okresy wypowiedzenia zarówno umów o pracę na czas nieokreślony, jak i na czas określony, liczone sątak samo, zależnie od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynoszą odpowiednio:

  • 2tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ,
  • 3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okresy wypowiedzenia dotyczące zatrudnienia przed 22 listopada powinny wynosić więc albo 1 miesiąc albo 3 miesiące, w zależności od okresu zatrudnienia danego pracownika.

W przypadku jeśli pracodawca nie chciał kontynuować zatrudnienia z pracownikiem, a tym samym pozwolić na przekształcenie się umowy terminowej na umowę bezterminową, powinien był złożyć wypowiedzenie wcześniej, np. przy zatrudnieniu na okres 6 miesięcy, należało złożyć wypowiedzenie w październiku 2018r., które wynosiłoby 1 miesiąc zgodnie z przepisami.

Należy pamiętać również, że nowe przepisy zobowiązują pracodawcę do podania konkretnej i rzeczywistej przyczyny wypowiedzenia umowy pracownikowi.

Zmiany, które zaszły w kodeksie pracy są o tyle istotne dla pracodawców, że ich głównym celem jest większa ochrona pracownika,co jest jednoznaczne z poszerzeniem obowiązków spoczywających na pracodawcy.

Nadchodzące zmiany są następstwem nowelizacji Ustawy Kodeks Pracy z dnia 25 czerwca 2015r., które weszły w życie z dniem 22lutego 2016r.

Tatiana Kiełb- Szewczyk

radca prawny

www.prawnik-rokietnica.pl

784- 930- 376

ZOSTAW ODPOWIEDŹ