LI Sesja Rady Gminy Rokietnica

0
1067

W dniu 5 marca 2018 r. odbyła się LI sesja Rady Gminy Rokietnica, w której uczestniczyło 13 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Adam Pioch.

W punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”: radny Piotr Hałas złożył zapytanie w sprawie: pilnej interwencji zabezpieczenia studzienki znajdującej się na wysokości osiedla Zielony Lasek w Rostworowie, zabezpieczenia dziury znajdującej się w drodze przy kościele w Żydowie oraz zamontowania znaku „zakaz zatrzymywania się” przy          ul. Parkowej w Żydowie z uwagi na to, iż samochody wjeżdżają na chodnik; radny Ryszard Lubka złożył zapytanie w sprawie uregulowania kwestii dotyczących porządkowania miejsc po wypadkach drogowych na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich; radna Bogusława Rzepka złożyła zapytanie w sprawie oświetlenia wysepek usytuowanych na ul. Kierskiej w Kiekrzu; radny Zbigniew Muszyński poruszył problem związany z punktami oświetlenia na ul. Trakt Napoleoński.

W trakcie debaty Sekretarz Danuta Potrawiak przedstawiła prezentację dotyczącą Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018-2020.

Rada Gminy Rokietnica przyjęła następujące uchwały [wszystkie uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładce „Prawo lokalne”>” Uchwały Rady Gminy”: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=47033]:

  • LI/477/2018 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Rokietnica – 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”;
  • LI/478/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – jednogłośnie 13 głosami „za”;
  • LI/479/2018 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kiekrz – 11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”;
  • LI/480/2018 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kobylniki – 11 głosami „za”,                          2 głosami „wstrzymującymi się”;
  • LI/481/2018 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o.                        w Rokietnicy i dokonania zmian w akcie założycielskim Spółki – 10 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”,                            2 głosami „wstrzymującymi się”
  • LI/482/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2018 rok – jednogłośnie 13 głosami „za”.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski”: Radna Sylwia Kiejnich zgłosiła potrzebę polepszenia złego stanu drogi na ul. Działkowej w Kobylnikach Małych. Radny Krzysztof Zielonka poprosił o uporządkowanie terenu przy sklepie na ul. Kierskiej w Kiekrzu. Radny Ryszard Lubka ponownie poruszył kwestię gwarancji wykonania ul. Piaskowej w Cerekwicy, gdyż zaczyna zapadać się prawa strona drogi przy cmentarzu. Radna Bogusława Rzepka zgłosiła przechylony, zniszczony znak drogowy ,,droga z pierwszeństwem przejazdu’’, który znajduje się na wysokości boiska sportowego, na ul. Szamotulskiej w Rokietnicy. Radna Powiatu Poznańskiego Ewa Kuleczka-Drausowska poinformowała o zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprosiła o zgłaszanie informacji o Powstańcach leżących na cmentarzach w gminie Rokietnica, ponieważ w tym roku jest możliwość oznaczenia grobów Powstańców Wielkopolskich. Radna Powiatu Poznańskiego podziękowała gminie Rokietnica za ogromne zaangażowanie w te obchody. Radny Michał Cieciora wnioskował o umieszczenie bariery przy drodze powiatowej 2423P Mrowino-Rokietnica od Traktu Napoleońskiego w kierunku Zmysłowa. Radna Powiatu Poznańskiego poinformowała, iż dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – Wojciech Kaczmarek otrzymał nominację – 5 lat dyrektorowania w szkole powiatowej. Wójt poinformował, iż jest ogłoszony nowy konkurs z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wozu bojowego dla Straży Pożarnej. Przedstawiciel Stowarzyszenia Budowy ul. Jodłowej – osiedla Parkowego powiedział,           iż złożył pismo w Urzędzie Gminy skierowane do Przewodniczącego Rady w sprawie stanu drogi ul. Jodłowej i ul. Daglezjowej w Rokietnicy. Radny Paweł Dankowski ponownie poruszył kwestię namalowania pasów na ul. Golęcińskiej pomiędzy przystankami z uwagi na polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców. Radna Bogusława Rzepka wnioskowała o pomalowanie pasów na głównych ulicach: ul. Szamotulskiej i ul. Pocztowej. Sołtysi pogratulowali i wręczyli kwiaty Józefowi Fudali za przypadającą w tym roku okrągłą rocznicę – 20 lat sołtysowania.

Aneta Dolacińska
Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich UG Rokietnica

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ