Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

0
1449

W styczniu ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. Z dumą informujemy, że wśród laureatów znalazło się dwoje uczniów gimnazjum w Rokietnicy.

Konkur,s w którym brali udział nasi uczniowie składał się z 3 etapów i rozpoczął się w październiku 2017. Wówczas 10 najlepszych matematyków przystąpiło do etapu szkolnego, gdzie troje z nich – Zuzanna Błaszczak, Adam Łuczka i Cezary Botta, osiągnęło bardzo wysokie noty czym zakwalifikowali się do etapu rejonowego.

Etap rejonowy to zmagania uczniów z całego województwa, 142 jego finalistów przystąpiło                               w styczniu 2018 do etapu wojewódzkiego, gdzie w ciągu 120 minut należało rozwiązać 16 zadań                 o wysokim stopniu trudności (treść zadań jest dostępna na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu http://ko.poznan.pl ). Niektóre z tych zadań wymagały wykazania się wiedzą  spoza podstawy programowej dla gimnazjów i były tak skonstruowane, aby wyłonić największe matematyczne talenty.  Dlatego szczególnie cieszymy się z ogromnego sukcesu dwójki uczniów klasy 3e – Zuzanny Błaszczak  i  Cezarego Botta, ponieważ oboje zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 2017/2018.

Warto podkreślić, że oprócz prestiżu i satysfakcji ważną zaletą uzyskania tytułu laureata konkursu przedmiotowego jest celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu, zwolnienie z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego (co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku) oraz, co najważniejsze, przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

M.Brzostowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ