Konsylium drogowe.

0
1791

W dniu 14.08.2018 w siedzibie dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych Poznaniu  uczestniczyłem w naradzie  dotyczącej  stanu dróg i chodników będących w gestii powiatu. Podczas dyskusji przedstawiłem członkom   dyrekcji ZDP
i w-ce Staroście Tomaszowi Łubińskiemu, szczególnie zły stan techniczny chodnika przy  drodze powiatowej 2423P na odcinku od ulicy Ogrodowej do trasy wojewódzkiej 184 w Mrowinie. Aktualnie bardzo ruchliwy odcinek tej trasy nie jest bezpiecznym miejscem do przemieszczania się mieszkańców w kierunku szkoły czy obiektów handlowych. Efektem mojej wizyty w ZDP  to zapewnienie w-ce starosty P. Tomasza Łubińskiego o wykonaniu remontu chodnika w Mrowinie ul. Szkolna. Remont ten będzie etapowany t.j. część najbardziej zniszczona jeszcze w tym miesiącu t.j. do końca  sierpnia . Pozostały odcinek do ul. Poznańskiej to już zadanie na rok 2019.

Radny Ryszard Lubka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ