Konsultacje społeczne – zmiana numeracji porządkowej na ul. Tarnowskiej w Mrowinie

0
2756

Numery porządkowe nadawane nieruchomościom położonym przy ul. Tarnowskiej w Mrowinie dotychczas miały charakter przypadkowy. Konieczna i zasadna jest więc ich zmiana. W związku z tym podjęte zostało Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany numeracji porządkowej ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino.

Konsultacje przeznaczone są dla pełnoletnich mieszkańców miejscowości Mrowino. Odbywać się będą od 23 do 24 kwietnia 2020 roku w następujących formach:

  1. poprzez zamieszczenie proponowanego wariantu zmiany numeracji porządkowej
    ul. Tarnowskiej w miejscowości Mrowino na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE;
  2. poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie papierowej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do zarządzenia, pobranego ze strony internetowej www.rokietnica.pl – zakładka: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE. Można go złożyć w terminie od 23 do 24 kwietnia 2020 roku w Biurze Obsługi Interesanta, budynek C Urzędu Gminy Rokietnica;
  3. poprzez przyjmowanie opinii i uwag w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do zarządzenia, pobranego ze strony internetowej www.rokietnica.pl – zakładka: GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE.  Można go przesłać na adres ri@rokietnica.pl w terminie od 23 do 24 kwietnia 2020 roku;

Z uwagi na panujące obecnie w kraju zagrożenie epidemiologiczne, konsultacje ogranicza się wyłącznie do form wykluczających bezpośredni kontakt mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Gminy Rokietnica.

Referat Inwestycji i Infrastruktury UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ