Konsultacje społeczne w sprawie zmian na trasie linii 832

0
1092

W dniu 16 listopada odbyło się spotkanie w sprawie zmian planowanych od stycznia 2017 roku. W świetlicy wiejskiej w Przybrodzie zgromadziło się ok. 70 osób. Spotkanie rozpoczęła pani Sołtys Karolina Fryś, która przywitała mieszkańców. Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech wspomniał proces integracji, która nastąpiła ponad 2 lata temu i wskazywał na korzyści z niej płynące. Podkreślał zalety, również ekonomiczne, wynikające z połączenia Tarnowa Podgórnego z os. Sobieskiego. W spotkaniu uczestniczył również pan Wojciech Miechowicz przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego, którego zadaniem jest m.in. przygotowywanie rozkładów jazdy. Informował, że w zamian za linię 832 mieszkańcy Przybrody, Cerekwicy i Mrowina otrzymają nową linię 821, która będzie kursować na Poznańskie Ogrody. Po krótkich słowach wstępu organizatorów głos przejęli mieszkańcy, którzy podkreślali, jak ważna jest dla nich linia 832, a przede wszystkim bezpośredni dojazd do Rokietnicy. W Rokietnicy, jako centrum Gminy, mogą oni załatwić najważniejsze sprawy, takie jak wizyta u lekarza lub w Urzędzie Gminy czy codzienne zakupy. Bezpośrednie połączenie z Rokietnicą jest szczególnie istotne dla osób starszych czy matek z dziećmi, dla których konieczność przesiadki w Napachaniu byłaby sporym utrudnieniem. Jeden z mieszkańców zaznaczył, że w miejscowości Napachanie nie ma odpowiedniej infrastruktury, konieczne byłoby więc przygotowanie odpowiedniego punktu przesiadkowego. Inny podkreślał, że spora część osób wybrała konkretną szkołę, pracę czy uczelnię właśnie dlatego, że znajduje się na dotychczasowej trasie linii 832. Kilka osób zgłosiło również potrzebę dojazdu na Ogrody, w szczególności ze względu na niewielką odległość do Poznańskich liceów. Zgłoszono również kilka uwag mogących usprawnić przygotowane przez organizatorów plany. Prezes Zakładu Usług Komunikacyjnych Rokbus Marian Szymański przekonywał, że autobusy linii 821, 832 oraz 891 zostaną odpowiednio skoordynowane. Wójt natomiast zapewniał, że decyzja w sprawie zmian na linii 832 jeszcze nie zapadła. Wójt oraz Prezes ZUK Rokbus obiecali wziąć pod uwagę argumenty przedstawione podczas spotkania.


Mieszkańcy złożyli na ręce Wójta petycję z podpisami ok. 100 osób protestujących przeciwko wprowadzeniu zmian na linii 832.
Kolejne konsultacje odbędą się 23 listopada w Klubie Sołeckim w Cerekwicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ