Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

0
1128

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy przypomina o konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z systemu wsparcia rodzin w nowym okresie zasiłkowym
i świadczeniowym 2018/2019.

W tym roku można już je składać drogą elektroniczną od 01.07.2018r. Od 01.08.2018r. wnioski w formie papierowej przyjmujemy w punkcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy przy ul. Szkolnej 3A. Tam też otrzymamy formularze wniosków oraz konieczne informacje.

Świadczenia z systemu wsparcia rodzin to:

– Świadczenia Rodzinne. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy do 31 sierpnia 2018r. ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za miesiąc listopad 2018r. nastąpi do 30 listopada 2018r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 września do 31 października 2018r. ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za miesiące listopad i grudzień 2018r. nastąpi do 31 grudnia 2018r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r. ustalenie prawa do świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku oraz ich wypłata za te miesiące nastąpi do 28 lutego 2018r. Należy jednak pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku później niż
w listopadzie 2018r. prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

– Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy do 31 sierpnia 2018r. ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za miesiąc październik 2018r. nastąpi do 31 października 2018r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 września do 30 września 2018r. ustalenie prawa
i wypłata za miesiące październik i listopad 2018r. nastąpi do 30 listopada 2018r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 października 2018r. do 31 października 2018r. ustalenie prawa
i wypłata za miesiące przypadające od października do grudnia 2018r. nastąpi do 31 grudnia 2018r. W przypadku złożenia wniosku od 1 do 30 listopada 2018r. za miesiące przypadające od listopada 2018r. do stycznia 2018r. ustalenie prawa i wypłata nastąpi do 31 stycznia 2019r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy od 1 grudnia do 31 grudnia 2018r. ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń od miesiąca złożenia wniosku nastąpi do dnia 28 lutego 2019r. Należy jednak pamiętać, że w przypadku złożenia wniosków dotyczących wymienionych świadczeń później niż w październiku 2018r. prawo do świadczenia wychowawczego (500+) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Świadczenie dobry start. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy do 31 sierpnia 2018r. ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata nastąpi do 30 września 2018r. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek złożymy w terminie od 1 września 2018r. do 30 listopada 2018r. ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Wnioski złożone po 30 listopada 2018r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rafał Michalski

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ