„Komisja Wspólna przed Sesją”

0
803

Jestem radną od niespełna 4lat – pierwszą kadencję. Jako Rada Gminy Rokietnica na komisjach i sesjach omawiamy i podejmujemy uchwały w tematach dotyczących najczęściej całej gminy Rokietnica. Debatujemy również w sprawach, które są często istotne dla nas, mieszkańców gminy Rokietnica personalnie – dotykają naszych spraw osobiście. W takiej sytuacji mieszkańcy chcieliby mieć możliwość przedstawienia radnym swojego poglądu na daną sprawę przed podjęciem przez radnych ostatecznej decyzji w danej kwestii.

Do napisania tego tekstu zainspirował mnie często powtarzający się fakt, że mieszkańcy i osoby zainteresowane chcące zabrać głos w swojej sprawie przychodzą na sesje, które mają w porządku obrad dany temat. Spotyka Ich rozczarowanie, ponieważ dowiadują się, że głos w swojej sprawie mogą zabrać dopiero na końcu sesji, po wyczerpaniu porządku obrad, w punkcie: wolne głosy i wnioski. Radni w Ich sprawie już podjęli decyzje a głos mieszkańca lub osoby zainteresowanej nie może na tym etapie niczego zmienić, chociażby argumenty były bardzo istotne.

Jako radna gminy Rokietnica chciałabym podpowiedzieć mieszkańcom i osobom zainteresowanym, że przed każdą sesją Rady Gminy Rokietnica odbywają się Komisje Wspólne. W planie pracy na dany rok przyjęliśmy, że sesje odbywają się w ostatnie poniedziałki miesiąca a komisje przed sesją w poprzedzające czwartki o godz. 1530. Na czwartkowych komisjach szczegółowo omawiane są tematy poszczególnych uchwał będących tematami najbliższej sesji. Zachęcam i podpowiadam wszystkim zainteresowanym, by przychodzili właśnie na czwartkowe Komisje Wspólne. Wtedy będą mieli możliwość przedstawienia swoich racji radnym podejmującym decyzje jak również władzom gminy przed podjęciem danej uchwały. Będą mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji w istotnej dla Nich sprawie. Radni będą mogli wziąć pod uwagę głos mieszkańca w danej sprawie przed podniesieniem mandatu „za” lub „przeciw”.

Zanim mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem i sama zostałam radną, czasami zastanawiałam się nad przebiegiem sesji. Miałam wrażenie, że na sesji radni „tylko podnoszą mandaty do góry”, głosują bez analizowania ważnych przecież kwestii. Dopiero teraz wiem, że właśnie na Komisjach Wspólnych odbywają się często burzliwe dyskusje, szeroko omawiane są sprawy będące tematami sesji, zadawane są trudne pytania. Właśnie na Komisjach Wspólnych opiniujemy poszczególne uchwały wypracowując wspólne stanowisko. Zachęcam osoby zainteresowane do brania udziału w Komisjach Wspólnych Rady Gminy Rokietnica.

 

 

 

 

 

Bogusława Rzepka

w-ce Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ