Komisja oświaty zdominowana nową ustawą o szkolnictwie.

0
2716

Nowa ustawa nakłada na naszą gminę, jak i na wszystkie jednostki samorządowe duże zmiany i reorganizacje całego systemu szkolnictwa w gminnych jednostkach oświatowych. Z początkiem nowego roku szkolnego wszystkie gimnazja z racji tej ustawy muszą rozpocząć okres stopniowego wygaszania i przekształcania się w szkoły podstawowe lub inne. Temu właśnie zagadnieniu poświęcone było spotkanie radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek oświatowych, ale i samych mieszkańców gminy Rokietnica.

Po tym, jak obecny na obradach komisji prawnik przybliżył zebranym treść nowej ustawy i odpowiednio wszystkie najważniejsze terminy podjęcia uchwał przez samorządy z nią związane, wójt gminy Bartosz Derech poddał pod dyskusję pomysł wybudowania całkowicie nowej szkoły podstawowej w miejscowości Cerekwica na działce gminnej, u zbiegu ulicy Kaźmierskiej i drogi wojewódzkiej 184. Obecnie w tym miejscu zlokalizowane jest boisko sportowe. Koszt budowy nowej szkoły to kwota około 18 mln zł.

Pomysł budowy nowej szkoły spotkał się z aprobatą zebranych rodziców z Mrowina i Cerekwicy, poparli go także radni z Mrowina i Przybrody. Budowę nowego obiektu poprzedziłby dwuletni okres przejściowy, w którym życie obu szkół byłoby trochę skomplikowane i wiązać się będzie ze zmianowością, a nowa szkoła, co podkreślają rodzice będzie także zagrożeniem utraty wystarczającej liczby uczniów dla szkoły podstawowej w Napachaniu i tu rodzą się pewne wątpliwości. W odpowiedzi usłyszeliśmy z ust radnych, że szkoła w Napachaniu nie straci w żaden sposób swojego statusu i będzie jak dotychczas szkołą podstawową. Padły także zapytania o dzieci, które w tej chwili uczęszczają do szkoły w Kiekrzu (Poznaniu), co z nimi w przypadku kiedy prezydent Poznania zmieni zdanie. Stan na dzisiaj: dzieci z rejonu gminy Rokietnica to ponad 50% całego naboru w tej szkole. Nie ma zagrożenia, jest tylko kwestia podniesienia opłaty za każde dziecko, o czym poinformował Wójt Bartosz Derech. Podniesiona została także sytuacja budynku szkoły podstawowej w Mrowinie po wybudowaniu nowej szkoły w Cerekwicy i tu padło stwierdzenie radnego z Mrowina, że szkoła przekształci się w przedszkole, ponieważ nadal brakuje miejsc w przedszkolach na terenie naszej gminy. W spotkaniu brało udział 10 radnych gminnych

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ