Kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej powstały w Napachaniu.

0
876

20 listopada br. nastąpiło oficjalne, uroczyste otwarcie inwestycji.

Zadanie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Napachanie, gm. Rokietnica” było częścią ogromnej inwestycji, na którą Przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Napachanie jest kolejną miejscowością, po Krzyszkowie, które dzięki unijnemu wsparciu może cieszyć się nowymi odcinkami sieci kanalizacyjnej.

W ramach zadania wybudowany został kolektor kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, a także powstały odcinki uzupełniające kanalizacji grawitacyjnej dla części miejscowości Napachanie. Powstały odcinek sieci włączono do wykonanego wcześniej rurociągu podciśnieniowego, łączącego miejscowości Napachanie i Kobylniki. Ścieki z poszczególnych nieruchomości będą dopływać do studzienek, wyposażonych w specjalistyczny zawór, który po dopłynięciu około 40 dm³ ścieków będzie się otwierał i ścieki wraz z powietrzem tłoczone będą do rurociągu, a dalej do pompowni w Kobylnikach, skąd trafią do oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Nowopowstały odcinek sieci kanalizacyjnej umożliwi przyłączenie ok. 160 posesji. Prawidłowe działanie całego systemu mają zapewnić automatyczne jednostki napowietrzające, a także zdalne moduły GSM, monitorujące pracę zaworów. Dostarczone zostało również ciśnieniowe urządzenie, służące do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, była firma „INSBUD” z Tarnowa. Swoje zadanie wykonali wyprzedzając założony harmonogram aż o miesiąc.

Wartość inwestycji wyniosła 2 473 447,49 zł netto, z czego 1 625 654,46 zł to dofinansowanie ze środków UE.

Wnioski o wycenę indywidualnych przyłączy można składać osobiście w siedzibie PUK Bytkowo (ul. Topolowa 6) lub e-mailowo (info@puk.com.pl). W zależności od pogody prace przy budowie wycenionych i zleconych przyłączy rozpoczną się na początku 2018 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ