Kolej lokalna – likwidować czy rewitalizować.

0
2570

Spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów w Rokietnicy.

Linia nr 363 Międzychód – Rokietnica, popularnie zwana „Pniewką”, przeznaczona przez PKP już raz do likwidacji, ma szansę na rewitalizację. Powód? – zmiana polityki państwa, które znając możliwości unijnej perspektywy finansowej oraz bardzo niski poziom wykorzystania środków w poprzednim rozdaniu, stawia na kompleksowy rozwój kolei.

Oprócz jednoznacznej zasady nieprzesuwania dofinansowań w ramach budżetu UE z rozwoju kolejnictwa np. na drogi, istotnym argumentem „za” są oczywiście trendy rozwojowe. To one wskazują wyraźnie na renesans transportu kolejowego. Zatłoczone drogi, szczególnie te przebiegające przez miejscowości lub w niedalekim ich sąsiedztwie, nie są w stanie sprostać nie tylko natężeniu i rozmiarom transportu ciężarowego, ale również przemieszczaniu się ludzi. Podmiejska codzienność dojazdów do pracy, a także coraz bardziej dające się we znaki przedsiębiorcom różnicowanie poziomu bezrobocia (bardzo niskie w Wielkopolsce, wysokie np. w kujawsko-pomorskim) wymusza zarobkową migrację – tą codzienną, jak i tą na dłużej. O kolei mówi się w kategoriach wygody, ekonomii i oszczędności czasu. Przytacza jej przepustowość, zasięg i liniowy przebieg łączący skrajne bieguny nie tylko państw, ale także większych regionów i kontynentów.

Tematem roboczego spotkania w Rokietnicy, z udziałem członka Zarządu PKP SA dr Michała Beima oraz włodarzy: Międzychodu, Kwilcza, Sierakowa, Ostroroga, Pniew, Śremu, Czempinia, Mieściska, Szamotuł, Rokietnicy oraz Starosty Powiatu Międzychodzkiego i dyrektora Jerzego Kriger reprezentującego Marszałka Województwa Wielkopolskiego, było omówienie możliwości współpracy samorządów i podpisania listów intencyjnych w sprawie  rewitalizacji linii 363 (Międzychód – Rokietnica), 368 (Międzychód – Szamotuły) i 369 (Czempiń – Śrem). Pomysłem inicjatora rozmów – Stowarzyszenia Metropolia Poznań – jest przygotowanie w następstwie tego porozumienia studium wykonalności. Jak podkreślali wszyscy zebrani wójtowie i burmistrzowie, ma ono poprzez merytoryczną analizę uzasadnić potrzebę inwestowania w bardzo zdewastowaną dziś infrastrukturę kolejową i ocenić koszty modernizacji. Dla włodarzy kluczowe też będzie wyznaczenie operatora dla ewentualnie uruchomionych tu połączeń kolejowych oraz ustalenie zasad ich finansowania. Nie wyobrażają bowiem sobie obciążenia nimi budżetów gmin.

Prezes Michał Beim zachęcał do podjęcia takiej próby. Pokazywał możliwość dokonania zmian w Krajowym Programie Kolejowym, wpisania doń inwestycji w Wielkopolsce na wspomnianych liniach lokalnych i tym samym sięgnięcia po naprawdę spore środki unijne, których nie sposób będzie wykorzystać w przyjętym dotychczas, na poziomie kraju, rozmiarze.

 

Dyrektor Maciej Musiał (Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań) przekazał wszystkim uczestnikom spotkania projekt listu intencyjnego w sprawie rewitalizacji linii kolejowych 363, 368 i 369. Swoje merytoryczne wsparcie i patronat zadeklarował także przedstawiciel Marszałka.

Wydaje się, ze pełna zgoda na opracowanie studium, którego koszt przygotowania obciążyć ma budżety powiatów przy zadeklarowanej partycypacji Stowarzyszenia Metropoli Poznań, to rozsądny krok w kolejnej przymiarce do wskrzeszenia lokalnych połączeń kolejowych w tym popularnej „Pniewki”. Czasu na decyzję nie ma za wiele. Planowana przez PKP modernizacja linii Poznań – Szczecin musi bowiem uwzględnić „wpięcie” doń lokalnych linii. Tak w Szamotułach, jak i w Rokietnicy. Ich sensem bowiem jest połączenie z Poznaniem.

D.P.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ