Jubileuszowe spotkanie naszych seniorów – 50 lat RAZEM

0
1033

Złote Gody w Gminie Rokietnica

„Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”

Marcel Proust

 

Przyznawany przez Prezydenta RP Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie” jest najmilszym chyba odznaczeniem i to takim, na który z całą pewnością wyróżnieni uczciwie „zapracowali”. Na żaden Medal nie pracuje się tak długo, bo ponad 18.250 nocy i dni. Nie może tu więc być mowy o pomyłce czy przypadkowości, bo albo się wytrwało pół wieku w związku, albo nie. 

Złotym Jubilatom” – Państwu :

Krystynie i Stanisławowi Bukiewicz, Mirosławie Święcickiej i Józefowi Figiel, Helenie i Janowi Gołaskim, Halinie i Stanisławowi Herla, Halinie i Michałowi Kieniewicz, Elżbiecie i Henrykowi Krzyżaniak, Janinie i Henrykowi Margol, Annie i Kazimierzowi Matelskim, Krystynie i Jerzemu Matelskim, Stanisławie i Jerzemu Matuszewskim, Zofii i Andrzejowi Najderek, Bożenie i Tadeuszowi Nawrot, Barbarze i Andrzejowi Nowak, Mariannie i Jerzemu Stankowskim, Janinie i Stanisławowi Stepka, Krystynie i Stanisławowi Szulc, Elżbiecie i Janowi Wojciechowskim, Marii i Antoniemu Wołyńskim,

Prezydent RP – Andrzej Duda przyznał – „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, będące wyrazem uznania i szacunku za przykład zgody, miłości i wierności małżeńskiej.

Aktu odznaczania Jubilatów – w imieniu Prezydenta RP – dokonał Wójt Gminy Rokietnica – Pan Bartosz Derech, będący jednocześnie gospodarzem uroczystości.

Dostojni Jubilaci obdarowani zostali kwiatami oraz upominkami.

Naszym „Złotym Jubilatom” gratulujemy dotrzymania złożonej sobie przysięgi małżeńskiej i życzymy, aby dalsze lata wspólnego życia upływały w zdrowiu i szczęściu.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ