Interwały w życiu człowieka – Akademia Wieku Dostojnego

0
1506

Interwał (łac. intervallum) dosłownie „miejsce między szańcami” jest pojęciem wieloznacznym. Zawiera  43 synonimy, zaś krzyżówkowicze mają aż 89 określeń zastępczych . Interwał najczęściej postrzegany jest jako: rozstaw, rozstęp, przerwa, prześwit, luka spacja. Pojęcie interwał jest stosowane w muzyce, w czasie, w budownictwie, także w życiu człowieka.

W muzyce jest 15 stopni tworzących interwał od : pryzma do kwintdecyma. Uczniowie szkół muzycznych znają podział interwałów na  między innymi: proste, złożone, wielkie, małe, melodyczne, oraz pozostałe. Dla przeciętnego człowieka interwał kojarzony jest z pojęciem przerwa.

Pojęcie interwał jest doskonale znane architektom i budowniczym. Najprostszym  przykładem interwału w budownictwie są schody. Najczęściej osiem, dziewięć stopni, po których musimy się wspinać tracąc energię, potem chwila odpoczynku w postaci odcinka poziomowego, płaskiego, czas na wyrównanie oddechu. Jeśli mowa o interwale w czasie, to mamy na myśli odstęp pomiędzy dwoma zjawiskami.

Interwał w organizmie człowieka

Zjawisko interwału występuje też powszechnie w życiu każdego organizmu,   w tym także człowieka. Skutki interwału występującymi pomiędzy wysiłkiem a odpoczynkiem wykorzystywane są w specjalistycznym treningu sportowców.

Życie ludzkie jest swoistym przykładem interwału. Zazwyczaj dzień jest spędzany dynamicznie, z większym, lub mniejszym nasileniem aktywności. Noc jest okresem odpoczynku, wyciszenia,regeneracji sił. Taki układ interwałowy funkcjonuje ze zróżnicowanym natężeniem od chwili narodzin, aż po śmierć.

W rytmie interwałowym funkcjonuje cały układ wewnętrzny. Wręcz „książkowym” przykładem jest układ krwionośny i jego zalewowo – tłocząca pompa, czyli serce. Serce jest niewątpliwym cudem natury, może pracować bez przerwy i napraw stosowanych w innych pompach skonstruowanych przez człowieka nawet ponad 100 lat!. Czy jednak bez przerwy?. Otóż nie. Pomiędzy kolejnymi skurczami serca występuje mała, lecz wystarczająco długa chwila odpoczynku. To nic innego, niż interwał.

Schody

Wymyślił je człowiek, by kosztem minimalnego wysiłku pokonywać wzniesienia, bądź z chodzić. Stopnie zazwyczaj mają określoną wysokość (16-18 cm). Pokonanie każdego z nich wymaga wysiłku fizycznego. Zmęczenie następuje adekwatnie do ilości „zaliczonych” stopni. Celem krótkotrwałego odpoczynku po około 8 stopniach następuje niewielkie wypłaszczenie (interwał). Wystarczą 2-3 kroki po terenie płaskim, by obniżyło się tętno i oddech się nieco uspokoił. Pokonując codziennie takie właśnie schody, a najbardziej dotyczy  to mieszkańców 3,4 piętra bez windy, nie zastanawiamy się po co są te interwałowe przerwy pomiędzy stopniami.

 

Trening interwałowy.

Sportowcy w okresie przygotowawczym do zawodów stosują różne formy treningowe. Do najskuteczniejszych należy trening interwałowy. Istotą tego treningu, nie wnikając w szczegóły, jest utrzymanie proporcji pomiędzy wysiłkiem a odpoczynkiem. Naczelną zasadą treningu interwałowego jest stosowanie natężenie   w czasie wysiłku fizycznego i odpowiednio długiej przerwy, celem obniżenia tętna i ciśnienia tętniczego krwi. Tak wielokrotnie powtarzany schemat treningu : praca – wypoczynek, powoduje przyrost sprawności i wydolności fizycznej u sportowca.  Przedstawiony przykład treningu interwałowego w rzeczywistości jest bardziej skomplikowany i przystosowany do indywidualnych cech sportowca, uprawianej dyscypliny, ilości lat treningu, także płci .

Przestrzegam jednak przed samowolnym stosowaniem treningu interwałowego. Wskazana jest konsultacja ze specjalistami : kardiologiem, lub lekarzem sportowym i trenerem – specjalistą. Podjęcie indywidualnego treningu wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia. Kiedyś funkcjonowało powiedzenie „sport to zdrowie”. Sport uprawiany rekreacyjnie jest dla zdrowia. Natomiast do uprawiania sportu wyczynowego (zawodowego) trzeba mieć zdrowie.

Postscriptum

Do naszej, przepięknej, „uszytej” na miarę XXI wieku Biblioteki Gminnej wiodą na I piętro szerokie,urzekające swą prostotą schody. Stopni jest 26, podzielonych na połowy poziomym odcinkiem dla odpoczynku (interwał!). Dzieci, młodzież, oraz osoby młodsze nie odczuwają różnicy przy pokonywaniu 13 stopni, miast zwyczajowo ośmiu . Odczuwają zaś osoby starsze nie zdając sobie sprawy – dlaczego. To sprawka zmienionego interwału. Biblioteczne schody są piękne, i niech tak zostanie. Alternatywą jest działająca obok winda.

 

Adeck.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ