Instalacje fotowoltaiczne PV na obiektach PUK

0
1338

Instalacje fotowoltaiczne PV na obiektach PUK już pracują. To kolejne przedsięwzięcie, dzięki któremu jesteśmy coraz bardziej EKO.

Naszym priorytetem jest ochrona środowiska. Dlatego misję realizacji zadań użyteczności publicznej w ramach gospodarki komunalnej zgodnie z proekologicznymi standardami traktujemy jako wyzwanie i zadanie, podejmowane ze świadomością i odpowiedzialnością. Jedną z „zielonych” inwestycji, którą PUK ostatnio zakończył jest zadanie pn. „Budowa małej instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo oraz pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach wodno-kanalizacyjnych w gm. Rokietnica”. Przedsięwzięcie objęło budowę instalacji fotowoltaicznych w następujących lokalizacjach i mocach:

  • budynek socjalno – biurowy w Bytkowie, ul. Topolowa 6, moc instalacji PV – 9,6 kWp,
  • przepompownia ścieków Kiekrz, ul. Kręta, moc instalacji PV – 15,36 kWp,
  • stacja wodociągowa, Napachanie, moc instalacji PV – 38,4 kWp,
  • Stacja Uzdatniania Wody, Rokietnica, ul. Szkolna, moc instalacji PV – 9,6 kWp,
  • Stacja Uzdatniania Wody, Żydowo, ul. Parkowa, moc instalacji PV – 18,56 kWp,
  • teren oczyszczalni ścieków w Bytkowie, moc instalacji PV – 92,16 kWp.

 

Łączna moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych wynosi 183,68 kWp. Wytworzona energia elektryczna zostanie praktycznie w 100% zużyta na potrzeby własne powyższych obiektów.

 

Szacuje się, iż dzięki poczynionej inwestycji oszczędności w zakresie rachunków za energię elektryczną mogą sięgnąć nawet 80 000 zł netto/rok. Jest to oczywiście wypadkowa bardzo wielu czynników, które uwzględniliśmy planując i kalkulując rentowność niniejszego zadania. Wybór lokalizacji również nie był przypadkowy. Żałujemy, iż nie na wszystkich naszych obiektach istnieją warunki do realizacji instalacji fotowoltaicznych, np. z powodu zbyt małej powierzchni działki, mocno zadrzewionego obszaru lub za małej ilości urządzeń pobierających energię elektryczną w ciągu dnia.

 

Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma FLEXILPOWER Group Sp. z o.o. Sp. K. z Woli Zaradzyńskiej.

Wartość inwestycji to 741 515,96 zł netto, na którą PUK otrzymał pożyczkę umarzalną w 25% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ