Informacji o wyrobach zawierających azbest

0
1570

Przypominamy o konieczności złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Rokietnica, Referat Ochrony Środowiska, przypomina osobom fizycznym i osobom prawnym posiadającym nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Rokietnica, na których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, o konieczności złożenia informacji o miejscu i ilości posiadanego azbestu.

Wzór ankiety zawierającej informację o wyrobach zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy Rokietnica w Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 6 lub na stronie internetowej: www.bip.rokietnica.pl.

Osoba fizyczna sporządza informację w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada Wójtowi Gminy Rokietnica, drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku,
do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

Osoby prawne obowiązane są złożyć informację Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Informację o wyrobach zawierających azbest prosimy złożyć do dnia 30 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy lub u Sołtysa.

azbest 2018

informacja o wyrobach zawierających azbest – WNIOSEK

Referat Ochrony Środowiska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ