I Sesja Rady Gminy kadencji 2018 – 2023

0
1616

Z prac Rady Gminy

19 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Gminy Rokietnica VIII kadencji 2018 – 2023.

Sesję otworzył i prowadził radny – senior, czyli najstarszy wiekiem członek Rady Gminy Rokietnica – Władysław Mielcarek. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego radni składali ślubowanie. Zaraz potem ślubowanie złożył Wójt Gminy – Bartosz Derech.
Następnie radni powołali Komisję Skrutacyjną, która w składzie: Agata Czerniejewska, Maria Chojnacka i jako przewodniczący Komisji Ryszard Ćwirlej, czuwali nad zgodnym z prawem przebiegiem wyborów przewodniczącego i dwóch zastępców. Rada Gminy Rokietnica jednogłośnie wybrała Panią Izabelę Dziamską na Przewodniczącą Rady, zaś funkcje Zastępców objęli: Piotr Hałas (14/15 głosów) i Ryszard Lubka (14/15 głosów).
Podczas pierwszej sesji Rada Gminy powołała komisje:
Komisję Rewizyjną, w skład której weszli radni: Michał Cieciora, Agata Czerniejewska i Tomasz Skupio, który został jej Przewodniczącym.
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której weszli radni: Michał Cieciora jako Przewodniczący, Ryszard Ćwirlej, Agnieszka Kram, Adam Michta i Anna Niesiobęcka.
Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego, którą tworzą: Aleksandra Bartnik, Maria Chojnacka, Ryszard Ćwirlej, Paweł Dankowski, który został wybrany Przewodniczącym tej komisji, Agnieszka Kram, Adam Michta, Władysław Mielcarek,
Komisję Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa tworzą radni: Agata Czerniejewska, Piotr Hałas, Ryszard Lubka, Władysław Mielcarek, Anna Niesiobęcka, powołana na stanowisko Przewodniczącej tej komisji, Mariusz Puk oraz Tomasz Skupio.
Pierwszą w nowej kadencji sesję Rady Gminy wieńczył punkt: interpelacje, wolne głosy i wnioski, a w nim radny Adam Michta poinformował Przewodniczącą i Radę, że zawiązał się Klub Radnych pod nazwą „Samorządowa Rokietnica”, który zgromadził 12 członków.
Wszystkie uchwały podjęte podczas I sesji są dostępne na stronie internetowej http://rokietnica.esesja.pl/.

Bernadeta Kiełb
Biuro Obsługi Rady Gminy
UG Rokietnica

Zdjęcia: Damian Nowicki

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ