Herb Rokietnicy

0
3534

Aktualny herb to tarcza dwudzielna. W polu złotym – prawym – znajduje się zielona wierzba, w polu lewym zielonym chusta srebrna związana w krąg, nad którą znajduje się złota korona. Herb odwołuje się do nazwy gminy oraz jej historii i tradycji. Rokietnica nazywała się przez wiekami nieco inaczej – Rokitnica. Jest to tak zwana nazwa topograficzna utworzona od nazwy gatunku wierzby – ,,rokita’’. W herbie gminy do nazwy tej nawiązuje bezpośrednio wierzba zielona. Ponieważ okoliczne pola należały przed wiekami do szlacheckiego rodu Nałęczów – było to wręcz jedno z ich gniazd rodowych w herbie gminy znalazł się element ich herbu – chusta związana w krag. Dodano też koronę szlachecką jako symbol władania przez Nałęczów ziemiami.
Radni mieli do wyboru kilka wzorów herbów opracowanych przez Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie. Zdecydowali sie właśnie na wersję z wierzbą. Drzewo to w symbolice chrześcijańskiej jest symbolem zmartwychwstania, płodności i wytrwałości. Gmina zyskała jednocześnie flagę – prostokątną w kolorach zielonym i żółtym. Starania o pozyskanie nowego herbu rozpoczęły się już dawno. Uchwałę w sprawie przyjęcia herbu i flagi radni podjęli w kwietniu. Jednak dopiero po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zaczął on obowiązywać. Poprzedni herb, a raczej logo przedstawiło słońce i zagłówki na niebieskim tle. Jest to herb nieadekwatny, bo na terenie gminy nie mamy już jeziora na którym można by pływać żaglówkami. Trzeba tu przypomnieć, iż kiedyś w skład terenów gminy Rokietnica wchodziło jezioro Kierskie. Niestety po kolejnej aktualizacji granic miasta Poznania jezioro zmieniło administracyjny przydział. Stąd zmiany – mówią mieszkańcy Rokietnicy. ( 19 kwietnia 2002 r Zapisem uchwały XLII/480/2002 pod którą widnieje podpis ówczesnego przewodniczącego Rady Gminy p. Józefa Gawrona )

ZOSTAW ODPOWIEDŹ