Goście z programu Erasmus+ z wizytą w Rokietnicy

0
1335

Św. Marcin w międzynarodowym wydaniu

Od pierwszego września 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy realizuje w kooperacji z pięcioma europejskimi szkołami projekt Traditions and modern technology. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem projektu jest partner węgierski, a nadrzędnym celem podjętej współpracy Rokietnicy jest poznawanie tradycji poszczególnych krajów, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Wizyta w Polsce była trzecim spotkaniem projektowym. Wcześniej odbyły się już wyjazdy do Finlandii oraz na Węgry. Każda z wizyt studyjnych obejmuje mobilność dwóch nauczycieli oraz dwóch uczniów z danego kraju. W terminie 10-15 listopada 2018 gościliśmy w szkole 22 osoby. Opiekunowie znaleźli zakwaterowanie w hotelu, natomiast dzieci ugoszczone zostały przez polskie rodziny.

Tematem przewodnim spotkania w Polsce była postać Świętego Marcina oraz sposoby celebrowania tego dania w Finlandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Estonii, na Węgrzech i oczywiście w Polsce. Przygodę z polskością i lokalnymi tradycjami rozpoczęliśmy w niedzielę od świętowania wraz z poznaniakami imienin ulicy Św. Marcin. Gości urzekła atmosfera miejsca, jak również sam korowód ze św. Marcinem w roli głównej. Wszystkim smakowały również wyśmienite rogale. Pełni pozytywnej energii wkroczyliśmy w nowy tydzień, który miał przynieść jeszcze większą ilość wrażeń i atrakcji.

Poniedziałek ponownie spędziliśmy w Poznaniu, rozwiązując quest Królewski Poznań na Starym Rynku. Rozwiązywanie zagadek zawartych w grze miejskiej przybliżyło wszystkim uczestnikom projektu ciekawe fakty z historii Polski i Poznania. Wszystkim grupom udało się rozwiązać quest i uzyskać pieczęć potwierdzającą poprawność hasła.

Wtorek był bardzo intensywnym dniem dla wszystkich. W pierwszym, roboczym dniu goście z programu Erasmus+ zostali oficjalnie przywitani przez władze Gminy Rokietnica w osobie Wójta, pana Bartosza Derecha oraz Dyrekcję SP, panią Karolinę Nawrocką.

Pierwszym etapem pracy była prezentacja tradycji związanych z dniem św. Marcina. Uczniowie przygotowali prezentacje na temat tego święta lub podobnych świąt w ich krajach. Najhuczniej obchodzi się ten dzień w Estonii, gdzie jest to święto ogólnokrajowe. Estońscy uczniowie w wyjątkowy sposób przedstawili nam swoje tradycje, zapraszając do wspólnego świętowania śpiewem i tradycyjnym tańcem.

Tego dnia goście uczestniczyli również w wyjątkowym, anglojęzycznym apelu przygotowanym z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Swoje zdolności artystyczne, organizacyjne i językowe zaprezentowała klasa 3e gimnazjum, pod opieką pana Szymona Rystera. Ponadto, wtorkowe popołudnie upłynęło też na grze w kręgle w pobliskim CTS-ie. Wspólna zabawa była doskonałą formą integracji dla wszystkich uczestników.

Środa była typowym dniem roboczym, ponieważ każde spotkanie projektowe winno skutkować konkretnymi efektami pracy intelektualnej. Aby dobrze się do nich przygotować rozpoczęliśmy ten dzień od ćwiczeń relaksacyjnych, prowadzonych przez panią Katarzynę Klimczak-Pękosz. Następnie, uczniowie przystąpili do zgłębiania informacji na temat organizacji międzynarodowej zajmującej się obroną praw człowieka. Po przedstawieniu zadań realizowanych przez Amnesty International, uczniowie zapoznali się z sylwetkami kobiet, które padły ofiarami łamania praw człowieka. Każda międzynarodowa grupa wybrała jedną osobę, w obronie której postanowiła napisać list skierowany do odpowiednich władz. Podczas przerwy utalentowani uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem pani Romy Błaszczyk i pani Katarzyny Majchrowicz, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, instrumentalne, manualne, zręcznościowe oraz taneczne. Mamy naprawdę zdolną młodzież! Dzień zakończył się tworzeniem kroniki pobytu w Polsce, oczywiście przy wykorzystaniu narzędzi internetowych.

Czwartek był dniem pożegnania z gośćmi i otrzymania certyfikatów potwierdzających wizytę w naszym kraju. Przygoda w Polsce rozpoczęła się od Poznania i tam też się zakończyła. W Rogalowym Muzeum młodzież i nauczyciele wzięli udział w warsztatach pieczenia rogali świętomarcińskich, a następnie udali się do Bramy Poznania na kolejną lekcję muzealną w języku angielskim.

Mimo, iż wizyta gości z programu Erasmus+ była dużym wyzwaniem organizacyjnym, intensywny tydzień zakończył się sukcesem. Goście bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat naszego kraju, szkoły i programu pobytu. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu osób: dyrekcji, nauczycieli i rodzin, które gościły zagranicznych uczniów w swoich domach, otaczając ich wyjątkową opieką. Była to lekcja szeroko rozumianej współpracy, którą zdaliśmy na szóstkę, także dzięki pomocy lokalnych i zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Realizacja projektów o wymiarze międzynarodowym daje uczniom możliwość poznania tradycji innych narodów, uczy tolerancji i otwartości na inność i różnorodność, stwarza nowe możliwości i daje okazję do treningu językowego. Podczas spotkań projektowych uczniowie wykorzystują nowoczesne technologie i pracują w grupach międzynarodowych. Znajomość narzędzi IT i języka angielskiego oraz umiejętność pracy w zespole zaprocentują w przyszłości. Motto programu Erasmus+ brzmi: Zmienia życie, otwiera umysły i tego życzę wszystkim uczestnikom spotkania w Polsce.

koordynator projektu, Ewa Lepsza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ