Gmina Rokietnica wśród laureatów rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju

0
941

Celem rankingu stworzonego przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej jest monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin, a także promocja pozytywnych wzorców. Źródłem danych branych pod uwagę podczas jego sporządzania jest Główny Urząd Statystyczny i obejmuje on 15 wskaźników. Na jego wyniki nie mają więc wpływu deklaracje czy zapewnienia poszczególnych urzędów. Znaczenie w jego sporządzaniu mają natomiast m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. W rankingu poddano ocenie 2478 samorządów z całej Polski. Podzielono je na następujące kategorie: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Gmina Rokietnica została uplasowana na 46. pozycji wśród gmin wiejskich. Ten wynik cieszy tym bardziej, że tylko w tej kategorii oceniono aż 1559 jst. Wyżej znalazło się zaledwie 8 gmin zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego i 5 należących jednocześnie do powiatu poznańskiego. Miejsce na podium i 3 pozycję zajęło Tarnowo Podgórne – bliski sąsiad Gminy Rokietnica.

oprac. Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ