Fundusze unijne na rozbudowę gimnazjum w Rokietnicy coraz bliżej

0
1526

UMWW zakończył ocenę projektów na budowę szkół. Rokietnica zdobyła 22 punkty. Wysoka lokata na liście rankingowej to najlepsza zapowiedź w oczekiwaniu na wiadomość o uzyskanym dofinansowaniu ze środków UE.

Gmina Rokietnica 29 lipca 2016 r. złożyła wniosek na „Rozbudowę gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”. Projekt ubiegał się o maksymalne możliwe dofinansowanie w konkursie dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej ogólnokształcącej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.  Warto przypomnieć, że nie był to konkurs łatwy – dany beneficjent mógł złożyć tylko jeden wniosek, maksymalny poziom dofinansowania nie mógł przekroczyć 4 mln zł, zaś przyznana Wielkopolsce pula środków to zaledwie 68 mln. zł.

Spośród 104 złożonych wniosków o dofinansowanie, na etapie oceny formalnej 18 projektów oceniono negatywnie, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, zaś 84 wnioski, z oceną pozytywną, skierowane zostały do dalszej oceny merytorycznej.

Jej finałem jest opublikowana właśnie lista rankingowa pozytywnie ocenionych projektów. Wśród 50 tych, które zostały na niej umieszczone, projekt „Rozbudowa gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy” jest 9. Uzyskana średnia punktów – 22, to drugi z najwyższych wyników (22/23) – najlepszy w powiecie poznańskim. Najniższa ilość punktów, które kwalifikowały do umieszczenia na liście to 15.

Gmina Rokietnica z projektem wnioskującym o dofinansowanie w wysokości 3 999 360,43zł ma więc bardzo duże szanse na oficjalne potwierdzenie informacji o jego uzyskaniu.

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

Link do listy rankingowej:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/106

ZOSTAW ODPOWIEDŹ