Finisz obchodów 500-lecia Kościoła w Sobocie z bezcenną publikacją

0
2302

Wyjątkowy Jubileusz 500-lecia kościoła w Sobocie kończy nie mniej wyjątkowe dzieło. Staraniem Komitetu Obchodów i całego grona wspierających przedsięwzięcie sympatyków, którym patronował przez cały rok 2017 ks. Krzysztof Andrzejewski, proboszcz parafii NMB w Sobocie i kustosz jej wyjątkowego sanktuarium maryjnego, światło dzienne ujrzała niezwykła publikacja.

„1517 – 2017. Dzieje Kościoła w Sobocie” to dokument bezcenny. Napisany przez Mariana Bajera, nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie, od lat zajmującego się kulturą i przyrodą terenów między wartą a Samicą, stanowi popularyzatorskie, bardzo starannie opracowane kompendium wiedzy. Jego treść dotyczy zarówno samego budynku kościoła począwszy od średniowiecza po dzień dzisiejszy, w tym wnętrza i bezcennych zabytków, jak i dziejów parafii w Sobocie, jej organizacji oraz prowadzonych działań. Zarówno o charakterze religijnym, jak i społecznym. Tym o lokalnej randze i znaczeniu, jak i tym wykraczającym poza administracyjne granice wspólnoty. Wartość publikacji, poza wieloma dotychczas niepublikowanymi faktami, wzbogacają zamieszczone ilustracje. Fotografie, rysunki, plany, mapy, rzuty pochodzą nie tylko z już istniejących opracowań, ale także z dotąd nieudostępnianych zasobów archiwum parafii, zbiorów prywatnych, księgozbiorów. Są także efektem specjalnie zorganizowanych sesji. Na kartach publikacji znajdują się także schematy i szkice osób zaprzyjaźnionych z autorem, zarażonych jego pasją i entuzjazmem, stanowiąc materiał poglądowy, ułatwiający odbiór i percepcję faktów, osadzające obiekt i związane z nim wydarzenia w konkretnym otoczeniu przyrodniczo-geograficznym i kontekście historycznym.

Nie da się zaprzeczyć, że zgromadzone na 337 stronach Dzieje Kościoła w Sobocie są lekturą zajmującą. Cieszy fakt, że przygotowaną niezwykle starannie. Również pod względem edytorskim. Profesjonalny skład oraz wysokiej jakości druk z całą pewnością wzbogaca publikację o kolejne, wyjątkowe atuty.

Warto także podkreślić, że to, iż ujrzała światło dzienne, stanowi wynik współpracy; nierzadko wymagającej kompromisu i wyrzeczeń. Finalnie jednak niezwykle owocnej. Takiej, której przyświeca niekwestionowany cel. Wsparty przecież wstawiennictwem patronki: Sobockiej Pani Pięknej Miłości.

Przekazanie pełnego nakładu publikacji, liczącego prawie 1600 egzemplarzy, wydrukowanego w Drukarni Poli Druk w Mrowinie na ręce ks. proboszcza Krzysztofa Andrzejewskiego miało miejsce 8 i 11 grudnia 2017 r.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki Patronatowi Honorowemu Wójtów Gminy Rokietnica i Suchy Las, wsparciu finansowemu udzielonemu Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMB w Sobocie przez obie Gminy, projektowi dotowanemu przez Powiat Poznański oraz gronu darczyńców.

Urząd Gminy w Rokietnicy składa podziękowania Panu Karolowi Czerniakowi, właścicielowi Drukarni Poli Druk w Mrowinie, za bezinteresowność, zrozumienie, niecenioną pomoc i wsparcie, które pozwoliło powstać publikacji w formie, objętości i rozmiarze przygotowanej przez autora oraz rekomendowanej przez Komitet 500-lecia Kościoła w Sobocie.

Danuta Potrawiak

Sekretarz Gminy Rokietnica

            

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ